Powrót do listyCo zrobić, żeby otrzymać „Piątkę za segregację”?

Wiecie jak segregować odpady? W 2017 roku wprowadzono przepisy dotyczące zasady Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (z okresem przejściowym dla gmin). Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną z hasłem „Piątka za segregację”. W jej ramach przypomina jak poprawnie segregować śmieci.

Zgodnie z zasadami należy odpady zbierać w sposób selektywny w podziale co najmniej na:

– papier, w pojemnikach/workach koloru niebieskiego z napisem „papier”,

– szkło, w pojemnikach/workach koloru zielonego z napisem „szkło”,

– metale i tworzywa sztuczne, w pojemnikach/workach koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”,

– bioodpady, w pojemnikach/workach koloru brązowego z napisem „bio”,

– odpady, których nie udało się umieścić w ww. pojemnikach/workach, można zgromadzić w pojemniku/worku koloru czarnego z napisem „odpady zmieszane”.

Bezpłatne worki do segregacji można otrzymać w Urzędzie Miasta w Kancelarii Ogólnej (parter budynku) oraz w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu przy ul. Mościckiego 12. W okresie pandemicznym konieczne jest wcześniejsze umówienie telefoniczne pod numerem telefonu: 44 724 23 11.

CO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW, A CZEGO NIE WRZUCAMY:

PAPIER

Wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy, kartony, torby papierowe.

Nie wrzucamy: odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek, pieluch, podpasek, kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego i powleczonego folią, zanieczyszczonego papieru, papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych.

SZKŁO

Wrzucamy: butelki po napojach i żywności, słoiki bez metalowych nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek i reflektorów, szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach, luster i szyb okiennych.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy: butelki z tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych, torebki, worki foliowe, kartony po mleku i sokach (TETRAPAK), puszki, folię aluminiową, opakowania po środkach czystości, kosmetykach.

Nie wrzucamy: zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po farbach, lakierach i olejach plastikowych, zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego i gumy.

BIOODPADY

Wrzucamy: resztki warzyw i owoców, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew.

Nie wrzucamy: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, impregnowanego drewna, mięsa, odchodów zwierzęcych, zużytych olejów jadalnych, płyt wiórowych i pilśniowych, leków.

ODPADY ZMIESZANE

Wrzucamy: wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników i co nie jest odpadem niebezpiecznym lub zbieranym według innych zasad (jak np. przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,zużyte opony).

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Do PSZOK oddajemy: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, drewno i surowce lakierowane, farby i chemikalia, żarówki i świetlówki. Przeterminowane leki oddajemy do apteki posiadającej odpowiedni do tego celu pojemnik.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW:

– Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny mogą być kierowane bezpośrednio do recyklerów,

– Im większa ilość pozyskanych surowców wtórnych, tym w gminie powstaje mniejsza ilość strumienia odpadów zmieszanych, co gwarantuje niższe koszty gminy w procesie ich zagospodarowania w instalacjach komunalnych,

– Surowce wtórne posiadają rynkową wartość uzależnioną od uzyskanego stopnia czystości. Ich sprzedaż przynosi wymierną korzyść gminom, gdyż przekłada się na mniejsze opłaty pobierane od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Mieszkańcy widząc ekologiczną i ekonomiczną korzyść, mobilizują się do skuteczniejszego segregowania odpadów,

– Skuteczna segregacja odpadów komunalnych chroni środowisko,

-Wysegregowane frakcje odpadów, uzyskane w drodze selektywnej zbiórki, stanowią cenne źródło surowców, które zostaną poddane recyklingowi.

(Źródła: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl)

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook