Powrót do listyMoja Woda ‒ rozpoczął się nabór wniosków

Nawet 5 tys. złotych dotacji można otrzymać w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi właśnie ogłosił nabór wniosków.


Dla kogo „Moja Woda”?

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z kompletnym systemem orynnowania dachu.

Na co można przeznaczyć dotację?

Do tzw. kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
b) instalacja rozsączająca,
c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

* zbiornik retencyjny nadziemny otwarty o pojemności 2 m3 lub większej,

* zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty o pojemności 1 m3 lub większej (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

* zbiornik retencyjny podziemny zamknięty o pojemności 2 m3 lub większej,
d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

W ramach  trwającego naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do WFOŚiGW w Łodzi  od 1 lipca 2020 r. od godz. 9.00, za pomocą portalu beneficjenta (https://portal.wfosigw.lodz.pl/).

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.lodz.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny poprzez menu po lewej stronie po zalogowaniu w portalu beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku (Współwłaściciel podopisuje dodatkowo „informacje o przetwarzaniu danych osobowych”), do siedziby funduszu.

Adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118
93-465 Łódź
(godziny pracy 8.00-15.30)

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą być identycznie i mieć taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną). Za datę złożenia wniosku uznana będzie data wpływu do Funduszu jego papierowej formy.

Więcej informacji na stronie WFOŚiGW w Łodzi: http://www.wfosigw.lodz.pl.

Pliki do pobrania

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook