Powrót do listyPodsumowanie projektu Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się w dn.10.10.2019r. wyjątkowa uroczystość, jaką było w podsumowanie projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Program stypendialny realizowany był w roku szkolnym 2018/2019 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
W spotkaniu wziął udział Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – pan Zbigniew Ziemba, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji – pani Halina Cyrulska, członkowie Zespołu Projektu, dyrektorzy szkół, stypendyści oraz nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni.

Głównym punktem uroczystości były prezentacje osiągnięć stypendystów, którzy stworzyli najciekawsze Indywidualne Plany Rozwoju, a po otrzymaniu stypendium konsekwentnie je realizowali przez cały okres trwania projektu. Wśród pięciorga stypendystów, którzy mieli możliwość zaprezentowania swoich prac i osiągnięć było dwoje uczniów naszej szkoły – Emilia Skibińska, uczennica klasy IV hotelarskiej, której opiekunem dydaktycznym był pan Dariusz Jachimowski oraz Dominik Kowalski z klasy IV informatycznej, którego opiekunem była pani Jolanta Nikodemska. Stypendyści przedstawili, w jaki sposób realizowali cele założone w Indywidualnym Planie Rozwoju i bardzo ciekawie zaprezentowali to, co udało im się osiągnąć dzięki otrzymanemu stypendium.
Podczas uroczystości szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim przedstawiła pani Jolanta Nikodemska – wicedyrektor szkoły. W ZSP nr 1 ze stypendium skorzystało 88 uczniów ze wszystkich zawodów, w których kształci nasza szkoła. Pani Dyrektor bardzo szczegółowo przedstawiła cele przedsięwzięcia i rezultaty, jakie uczniowie osiągnęli dzięki wsparciu programu. Wymiernym efektem realizowanych działań w ramach projektu było uzyskanie przez uczniów bardzo wysokich wyników z egzaminów z kwalifikacji i zdobycie tytułu technika.
Wszyscy występujący zgodnie podkreślali, że zrealizowany projekt był bardzo potrzebny. Pozwolił wielu młodym ludziom zrealizować swoje pasje, zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy i wzbogacić się o nowe kompetencje.
Przypomnijmy, że celem programu stypendialnego było właśnie umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.
Wartość projektu była ogromna i zamykała się kwotą ponad 20 mln. zł. Podczas naboru wpłynęło łącznie 3020 wniosków, a w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej do przyznania stypendium w kwotach 10 tys. i 6 tys. rekomendowano 2830 uczniów.

Najważniejszą informacją dla wszystkich uczniów jest to, że już niedługo będzie można aplikować do kolejnej edycji projektu, bo jak zapewniali członkowie Biura Projektu, program wsparcia najzdolniejszych uczniów będzie kontynuowany w bieżącym roku szkolnym.

Źródło: ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook