Powrót do listyTrwają prace przy budowie drogi na terenach inwestycyjnych (dawny Wistom)

 
Trwają race przy budowie drogi na terenach dawnego Wistomu. Droga realizowana jest w cyklu dwuletnim. Od strony południowej połączy się ona z ul. Spalską, a od strony północnej z ul. Piaskową, a od strony zachodniej i wschodniej graniczyć będzie z zabudowaniami po dawnej fabryce. Sfrezowano już nawierzchnie asfaltowe, wykonano rozbiórki obiektów budowlanych i ogrodzeń, dokonano koniecznej wycinki drzew i krzewów.

W ramach zadania powstanie ulica o długości około 1800 m i szerokości ok. 6 metrów o nawierzchni bitumicznej. Roboty budowlane obejmą też prace rozbiórkowe i wyburzeniowe obiektów oraz wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. Wykonane zostaną zjazdy i chodniki oraz umocnione pobocza. Wybudowany zostanie przepust pod drogą na rzece Luboczance, a także kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem. Przebudowane będą sieci energetyczna i telekomunikacyjna. Zadanie obejmie także urządzenie zieleńców oraz budowę oświetlenia ulicznego.

W ramach odrębnego zamówienia będzie realizowana na tym terenie budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej.

Koszt inwestycji wyniesie 7 348 000 złotych brutto.

Foto: Dariusz Kwapisiewicz

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook