Powrót do listyW 1929 roku utworzono w policji pierwszy referat prasowy

10 kwietnia 1929 roku w Komendzie Głównej Policji Państwowej utworzono Referat Prasowy, na którego czele stanął nadkom. Szerzyński. 30 stycznia 1926 r. ukazał się Reskrypt nr B.P. 47/26, podpisany przez ministra SW Cyryla Ratajskiego, dotyczący zasad współpracy Policji Państwowej z prasą. Nowe przepisy całkowicie zabraniały kontaktów z prasą szeregowym funkcjonariuszom PP. W okresie międzywojennym z dnia na dzień powstawały nowe czasopisma, co powodowało zapotrzebowanie na informację. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji wówczas była Policja Państwowa. Ilość zapytań redaktorów do komendantów w ówczesnym czasie spowodowała wydzielenie 10 kwietnia 1929 roku Referatu Prasowego.

Policyjne wystąpienia przygotowywane były na piśmie, przesyłane adresatom drogą pocztową lub przez gońców. Później, mniej oficjalnym kontaktem z mediami, był kontakt telefoniczny, dotyczący drobnych spraw. 

A jak to wygląda obecnie?

Na czele struktury organizacyjnej służb prasowych Policji stoi rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, którym od roku 2016 jest insp. Mariusz Ciarka.

Od 1990 roku w KGP funkcję tę pełnili kolejno: podinsp. Jerzy Kirzyński (1992 – 1995), insp. Andrzej Przemyski (1995- 1998), mł. insp. Paweł Biedziak (1998 – 2002), insp. Sławomir Cisowski (2002 – 20003), mł. insp. Dariusz Nowak (2003 – 2004), insp. Alicja Hytrek (2004 – 2005), podinsp. Zbigniew Matwiej (2005 – 2007), podinsp. Danuta Wołk-Karaczewska (2007), insp. Mariusz Sokołowski (2008 – 2015), insp. Krzysztof Hajdas (2015), insp. Marcin Szyndler (2015 – 2016).

 • podinsp. Jerzy Kirzyński
  podinsp. Jerzy Kirzyński
 • insp. Andrzej Przemyski
  insp. Andrzej Przemyski
 • mł. insp. Paweł Biedziak
  mł. insp. Paweł Biedziak
 • insp. Sławomir Cisowski
  insp. Sławomir Cisowski
 • mł. insp. Dariusz Nowak
  mł. insp. Dariusz Nowak
 • insp. Alicja Hytrek
  insp. Alicja Hytrek
 • podinsp. Zbigniew Matwiej
  podinsp. Zbigniew Matwiej
 • podinsp. Danuta Wołk- Karaczewska
  podinsp. Danuta Wołk- Karaczewska
 • insp. Mariusz Sokołowski
  insp. Mariusz Sokołowski
 • insp. Krzysztof Hajdas
  insp. Krzysztof Hajdas
 • insp. Marcin Szyndler
  insp. Marcin Szyndler
 • insp. Mariusz Ciarka

W komendach wojewódzkich, Komendzie Stołecznej Policji, szkołach Policji działalność prasowo-informacyjną prowadzą rzecznicy prasowi, a w komendach miejskich, powiatowych, rejonowych – oficerowie prasowi. Pamiętajmy również, że rzecznicy prasowi wykonują swoje zadania często przy  wsparciu zespołów prasowych składających się zarówno z funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych.

Oficerem Prasowym Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim jest asp. Grzegorz Stasiak

Działalność prasowa Policji w zakresie kontaktów z mediami jest regulowana przez prawo powszechnie obowiązujące (Konstytucja RP i ustawa Prawo prasowe), a także przepisy wewnętrzne (Zarządzenie nr 1204 Komendanta Głównego Policji z 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo informacyjnej w Policji). Rzecznicy prasowi i oficerowie prasowi realizują zadania umożliwiające szefom Policji zarządzanie nią i kierowanie poprzez kształtowanie polityki informacyjnej Policji.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook