Kalendarz powiatu

Nadchodzących wydarzeń: 1
«lipiec 2024 »
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Sonda

O jakiej porze roku plac Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim wygląda lepiej?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Lewica jak co roku obchodzi wspólnie z pracownikami i pracownicami święto pracy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy życzymy zadowolenia z wykonywanej pracy, sukcesów w życiu zawodowym oraz łączenia pasji z pracą. Życzymy również odpoczynku i czasu spędzonego z rodziną lub bliskimi. Mamy nadzieję na poprawę warunków pracy oraz równych szans dla wszystkich pracowników.

Lewica w rządzie dba o prawa pracownicze

Przez pięć tygodni z rzędu na Radzie Ministrów stawały projekty ustaw, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Niektóre z nich trafiły już do Sejmu, część z nich już dziś będą głosowane i staną się obowiązującym prawem, o ile podpisze je prezydent. To podwyżki dla pracowników pomocy społecznej, żłobków oraz systemu opieki nad dziećmi do lat 3. To 1500 zł dodatku do wynagrodzeń, które pozwolą godnie żyć i poczuć, że praca w Polsce w końcu jest szanowana.

W tym czasie stworzyliśmy również program „Aktywny Rodzic”, który pozwoli młodym rodzicom na powrót na rynek pracy, po urodzeniu dziecka. Już na najbliższym posiedzeniu Sejmu „Aktywny Rodzic” zwany również „Babciowym” będzie głosowany i wkrótce stanie się obowiązującym prawem i na konta młodych rodziców trafi 1500 zł, które będą mogli przeznaczyć na żłobek lub też na wsparcie babci, cioci, dziadka lub niani.

W końcu niezwykle ważny dla mnie osobiście projekt o ustawy o ochronie sygnalistów – pracowników, którzy mają odwagę zgłaszać naruszenia w miejscu pracy. Czy to mobbing, czy też dyskryminacja lub też korupcja – jeżeli pracownica lub pracownik ma odwagę, aby powiedzieć głośno o tym co się dzieje w ich zakładzie pracy, to państwo powinno ich chronić. Rząd PiS nie był wstanie przygotować ustawy o ochronie sygnalistów przez cztery lata, my to zrobiliśmy przez cztery miesiące. Nie tylko chronimy pracowników, ale też zaoszczędzimy Polsce kolejnych unijnych kar, za niewdrażanie tej dyrektywy.

Praca  – program Lewicy do Europarlamentu

W tym roku jest to święto szczególne, ponieważ obchodzimy 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Europejski standard zatrudnienia.

 Każdy pracownik powinien być w stanie godnie żyć. Dlatego Unia Europejska powinna wyznaczać wysokie standardy zatrudnienia dla wszystkich państw członkowskich. Proponujemy Europejski Pakiet Pracowniczy, który poprawi sytuację ciężko pracujących Europejczyków i uczyni dobre praktyki wspólnymi dla całej UE. Praktyki te obejmą, między innymi: wysokość wynagrodzeń, czas pracy i czas wolny, jawność płac, równość płac, prawo do zasiłku, ochronę przed dyskryminacją w pracy ze względu na m.in. płeć, ochronę przed mobbingiem. Niezwłocznie należy wprowadzić przepisy dotyczące prawa do bycia offline. Na poziomie europejskim należy podjąć działania ułatwiające podejmowanie pracy osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami. Zmieniająca się Europa potrzebuje, żeby każdy kto chce, mógł pracować — to praca ma się dopasować do człowieka, nie człowiek do pracy.

 Czas na wyższe płace

Będziemy dążyć do zmniejszenia nierówności dochodowych wewnątrz państw członkowskich i między nimi. Popieramy ustanowienie europejskiej płacy minimalnej i jej stopniowego zrównywania między państwami członkowskimi. Wdrożymy mechanizmy ograniczające rozwarstwienie płacowe wewnątrz przedsiębiorstw.

 Odsetki za opóźnione wypłaty

 Wprowadzimy wspólne dla całej UE standardy dotyczące automatycznie naliczanych odsetek za opóźnienia w wypłatach pensji w wysokości 0,5% miesięcznych zarobków dziennie. Nałoży to na nieuczciwych pracodawców presję, aby wywiązywać się z zapisów umowy, a z pracowników zdejmie konieczność dochodzenia swoich praw w sądzie pracy. Rozwiązanie to zostanie już teraz zawarte w implementacji unijnej dyrektywy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Uczciwe warunki pracy

 Zlikwidujemy patologie rynku pracy, jakimi są umowy śmieciowe i wymuszone samozatrudnienie. Zagwarantujemy pełnię praw pracowniczych osobom pracującym na rzecz platform cyfrowych. Zakażemy darmowych staży i wprowadzimy minimalną stawkę godzinową dla stażystów — przyjmiemy dyrektywę o praktykach i stażach regulującą tę kwestię na terenie Unii Europejskiej.

Prawo do odpoczynku

Pracownicy muszą mieć czas złapać oddech. Będziemy dążyć do ograniczenia czasu pracy poprzez zwiększenie liczby dni urlopu wypoczynkowego i stopniowe zmniejszanie tygodniowego wymiaru czasu pracy bez obniżki wynagrodzeń. Zapewnimy prawo do bycia offline — bo nie można oczekiwać od pracownika odbierania maili i telefonów po godzinach pracy. Doprowadzimy do przyjęcia i implementacji w Polsce dyrektywy o prawie do bycia offline — zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z 2021 roku.

Koniec z karą za chorowanie

W każdym państwie członkowskim chory pracownik powinien móc w spokoju wrócić do zdrowia, nie narażając innych pracowników. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy powinny zostać ujednolicone.

Szeroki dialog społeczny i silne związki zawodowe

Zadbamy o dalsze upowszechnianie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych. Wprowadzimy ułatwienia dla ponadnarodowego organizowania się pracowników i uregulujemy możliwość jednoczesnego strajku w oddziałach jednej korporacji w różnych krajach. Będziemy zwalczać rozbijanie związków zawodowych przez pracodawców lub utrudnianie zakładania nowych.

Europejska Inspekcja Pracy

Aby walczyć z wyzyskiem i łamaniem prawa pracy przez międzynarodowe firmy, ustanowimy Europejską Inspekcję Pracy. Jej zadaniem będzie koordynacja działań krajowych inspekcji pracy, nadzorowanie warunków pracy, płacy i prywatności pracowników, a tak że ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem. Inspekcja będzie miała prawo nakładać kary uzależnione od obrotu firmy. Zadaniem inspekcji będzie również pilnowanie, aby międzynarodowe koncerny, np. sieci handlowe, nie traktowały pracowników w Polsce gorzej niż w państwach Europy Zachodniej

Przyjazna regulacja pracy przyszłości

Zadbamy, by rozwój technologii ułatwiał pracę, a nie tworzył nowe zagrożenia. Wprowadzimy obowiązek konsultowania algorytmów zarządzających pracą z przedstawicielami zatrudnionych. Skończymy z niejawnym zbieraniem i przetwarzaniem danych cyfrowych oraz inwigilacją w miejscu pracy.

Umowa o pracę ponad granicami

Pracownicy firm zagranicznych nieposiadających lokalnych oddziałów często zmuszani są do fikcyjnego samozatrudnienia. Aby temu przeciwdziałać, będziemy dążyć do zawarcia porozumień międzynarodowych, gwarantujących takim pracownikom na terenie UE/ EFTA minimalny europejski standard zabezpieczeń umowy o pracę, ograniczając jednocześnie skomplikowane formalności dla obu stron.

Ochrona pracowników delegowanych

 Pracownicy delegowani szczególnie często padają ofiarą nieuczciwych pracodawców. W dużej mierze wynika to z braku wiedzy o standardach pracy w kraju delegowania. Będziemy temu przeciwdziałać poprzez nałożenie na pracodawców (na poziomie unijnym) obowiązku przekazania podstawowych wiadomości dotyczących warunków pracy w kraju delegowania przed jej podjęciem. Za przygotowanie najważniejszych informacji (np. wysokości płacy minimalnej, maksymalnego czasu pracy, istniejących układów zbiorowych w danej branży czy przysługującej liczby dni urlopowych) odpowiedzialna będzie właściwa, krajowa inspekcja pracy, zaś w przypadku nieprzekazania tych informacji przez pracodawcę, będzie mogła ona nałożyć grzywnę.

Aktywna walka z bezrobociem

Uruchomimy środki unijne w celu walki z wyspami bezrobocia przy pomocy inwestycji zapewniających godne zatrudnienie w regionach, w których stopa bezrobocia jest o połowę wyższa niż na szczeblu krajowym. Zwiększymy inwestycje krajów członkowskich w dostęp do szkoleń i wartościowej pracy dającej perspektywy na przyszłość. Wzmocnimy „Gwarancję dla młodzieży”, by zlikwidować bezrobocie wśród młodych osób.

Takie same świadczenia za taką samą pracę

W przypadku utraty pracy za granicą, zasiłek zależy od miejsca zamieszkania, a nie miejsca świadczenia pracy. Będziemy dążyć do zmiany europejskich przepisów, aby otrzymywany zasiłek był właściwy dla państwa ostatniego zatrudnienia/

 

Lewica zawsze dbała o pracowników. Nasi parlamentarzyści interweniowali w obronie praw pracowniczych (DPS w Tomaszowie, salowe w szpitalu w Skierniewicach)

materiał nadesłany

« Powrót

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook