Kalendarz powiatu

Nadchodzących wydarzeń: 1
«kwiecień 2024 »
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Sonda

Ile wydaliście pieniędzy w tym roku na Wszystkich Świętych? Na znicze, kwiaty i inne ozdoby na grób?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Lubochnia. Kadencja wielu inwestycji – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przy bardzo dużym poziomie realizacji inwestycji przez gminę kwota długu w przeliczeniu na jednego mieszkańca według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 868 zł.

Poniższa tabela przedstawia gminę na tle Powiatu Tomaszowskiego w tym zakresie.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODWISKA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Gmina Lubochnia pod względem obszaru jak i mieszkańców jest jedna z największych gmin powiatu tomaszowskiego tzn. co do powierzchni gminy drugie miejsce natomiast co do liczby mieszkańców na trzecim miejscu. Jednym z zadań gminy jest zapewnienie jej mieszkańcom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z uwagi na obszar gminy jak również położenie geograficzne tzn. wokół lasy powodują, że zagrożenia pożarowe są bardzo realne. Dlatego też jednym z priorytetów przyjętych przez obecne władze jest doposażanie i dbanie o rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na naszym terenie. W naszej gminie funkcjonują cztery jednostki OSP. W momencie zagrożenia życia czy mienia bardzo ważny jest czas dojazdu odpowiednich służb.

Jednostka  OSP w Lubochni prowadzi aktywną działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Od 2000r. na mocy porozumienia OSP  Lubochnia znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W roku 2013 wykonano utwardzenie placu manewrowego przy OSP w Lubochni, który w połączeniu z utwardzonym placem wokół urzędu gminy stworzył piękny plac manewrowo parkingowy. Wszyscy interesanci zarówno gminy jak i GCK lub OSP mają swobodny dostęp do miejsc parkingowych.

W dniu 30 września 2016 odbyło się uroczyste przekazanie strażakom z OSP w Lubochni nowego wozu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM 18.340 z napędem 4×4. Zakup nowego wozu strażackiego był możliwy dzięki dofinansowaniu jakie Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 685.835,00 zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł 922 500,00 zł.

Ponadto w okresie od 2011 roku intensywnie jednostki OSP są doposażane w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy ze środków pochodzących z budżetu gminy i dotacji zewnętrznych.. Łączny koszt zakupu dodatkowego sprzętu jak również zakupu nowego umundurowania dla druhów strażaków w OSP w Lubochni wyniósł 67 262,74 zł. Na bieżąco są dokonywane zakupy i konserwacja związane z funkcjonowaniem posiadanego sprzętu.

Uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla OSP Lubochnia

Wóz strażacki OSP Lubochnia na parkingu

W roku 2011 dokonano remontu pomieszczeń socjalnych w OSP Nowy Jasień, a w roku 2014 remontu pomieszczeń garażowych tej jednostki.

Od 18 listopada 2013 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Jasieniu może pochwalić się nowym wozem strażackim. Samochód zakupiony został ze środków własnych gminy Lubochnia, w ramach zamiany samochodu Jelcz 005. W wyniku zamiany pojazdów, ostateczny koszt zakupu samochodu pożarniczego wyniósł 35 000,00 zł. Nowy nabytek to samochód pożarniczy marki Ford Transit 280M, rok produkcji 2004. Posiada napęd 4×2.

Inicjatorami zakupu auta byli członkowie OSP Nowy Jasień, którzy zgłosili potrzebę zakupu bardziej nowoczesnego samochodu. Dotychczas użytkowany przez Jednostkę OSP w Nowym Jasieniu samochód marki Jelcz 005, ze względu na stan techniczny, jak również „wielkość”, stał się nieprzydatny  dla tej jednostki i przeznaczony został do sprzedaży.

Wniosek znalazł poparcie Wójta oraz Radnych Rady Gminy.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Glinniku obchodziła w roku 2018 jubileusz 90-lecia  powstania. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w intencji strażaków i ich rodzin. W dalszej część i przedstawiony został rys historyczny jednostki, a następnie udekorowano osoby odznaczone. Po części oficjalnej odbył się poczęstunek. Jednostka OSP w Glinniku działa prężnie i aktywnie bierze udział w działaniach przeciwpożarowych. Władze gminy widząc duże zaangażowanie druhów OSP w roku 2017 postanowiły dokonać zakupu na potrzeby tej jednostki samochodu pożarniczego. Zakupu dokonano od OSP Tomaszów Mazowiecki – Ludwików, samochód specjalno-pożarniczy marki Jelcz 008 GMB 2,5/8 wraz z motopompą pożarniczą TOHATSU V66CS. Samochód wyprodukowano w 1988 r., pojemność silnika: 6842 cm3, liczba miejsc siedzących: 7. Cena samochodu 12.000,00 zł brutto.  Ponadto w latach 2011- 2018 wykonano wiele prac remontowo modernizacyjnych między innymi dobudowa pomieszczeń socjalnych, budowa suszarni węży, wymiana drzwi wejściowych, docieplenie budynku garażu, zakup pieca CO, zakup materiałów malarskich a także doposażenie w sprzęt gaśniczy, przeciwpożarowy oraz zakup umundurowania dla druhów. Łączny koszt wyniósł około 42 669,00 zł.

Wóz strażacki OSP Glinnik

W roku 2013  została wyremontowana i przystosowana do zebrań  strażnica znajdująca się na terenie domu ludowego w Małczu.  Uporządkowano teren wokół strażnicy, ogrodzono teren od strony lasu i tym sposobem powstał ładny teren do zagospodarowania. W bieżącym roku została wyremontowana wieżyczka na strażnicy,  pokryta nową blachą. Ponadto wykonane zostało nowe przyłącze wodno kanalizacyjno elektryczne do budynku.  Obecnie  dobiegają końca prace związane z remontem strażnicy poprzez odnowienie elewacji zewnętrznej, wyrównanie terenu dojazdu do strażnicy, utwardzenie tego terenu kruszywem.  

W roku 2018 zakupiony został samochód strażacki, gdyż poprzedni stary z uwagi na awaryjność nie nadawał się do dalszej eksploatacji. Nowy samochód to samochód pożarniczy  Ford Transit, rok produkcji 2006, data pierwszej rejestracji 10.05.2006r.

W bieżącym roku OSP w Małczu będzie obchodziła jubileusz 50 lecia.  

Wóz strażacki OSP Małecz

W bieżącym roku pierwszy raz pojawiły się środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina Lubochnia również złożyła wniosek i otrzymała kwotę 27 558,99 zł na zakup nowego sprzętu. Doposażeniem zostały objęte wszystkie jednostki z terenu gminy.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostały zakupione dla:

OSP Lubochnia:
– latarki akumulatorowe – szt. 4
– detektory wielogazowe – szt. 2
– parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – szt. 1
– zbijaki do szyb hartowanych – szt. 2
– bosaki dielektryczne – szt. 2

OSP Glinnik:
– detektor napięcia – szt. 1
– latarki akumulatorowe – szt. 3

OSP Małecz:
– latarka akumulatorowa – szt. 1

OSP Nowy Jasień:
– agregat prądotwórczy – szt. 1

27 lipca 2018 roku Wójt Gminy Lubochnia uroczyście przekazał Ochotniczym Strażom Pożarnym z gminy Lubochnia zakupiony sprzęt.

Całość projektu  27.837,36 zł., z czego 99% wydatków (tj. 27.558,99) stanowi dotacja.

Oprócz doposażania jednostek w sprzęt ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców jest szkolenie druhów OSP. Takim działaniem, które pozwala rozwijać umiejętności są gminne zawodowy pożarnicze organizowane już cyklicznie w naszej gminie. W zawodach udział biorą wszystkie jednostki z terenu gminy. Zawody przewidują między innymi zadania z użyciem motopompy. Motopompa będąca w posiadaniu jednostki OSP w Lubochni służy wszystkim jednostkom jednak jest mocno wyeksploatowana. Co prawda OSP w Glinniku posiada na wyposażeniu motopompę jednak nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich, gdyż była ona zakupiona używana.

W związku z tym władze gminy postanowiły wystąpić z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zakupu motopompy. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i gmina otrzymała dotację w wysokości 18 000,0 zł. Koszt zakupu szacowany jest na kwotę 35 000 zł.

 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Lubochnia    

Od 2015 roku Gmina Lubochnia sukcesywnie podejmuje działania mające na celu usunięcie i unieszkodliwienie azbestu. W tym celu gmina składa wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie realizacji tego zadania. Udział finansowy gminy zależy od warunków jakie przedstawia WFOŚiGW w Łodzi w zasadach naboru wniosków ( w przedziale od 5 do 20%). W związku z tym raz w roku Gmina ogłasza przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców na usunięcie, demontaż wyrobów zawierających azbest. Po zakończonym przyjmowaniu zgłoszeń składany jest wniosek o przyznanie dotacji. Po podpisaniu przez gminę stosownej umowy z WFOŚiGW następuje odbiór od mieszkańców. 

POLICJA  

Gmina Lubochnia od wielu lat została pozbawiona na swoim terenie siedziby Komisariatu Policji. Obecnie Komisariat znajduje się w Czerniewicach i obsługuje mieszkańców pięciu gmin, w tym między innymi gminę Lubochnia.  Ważnym aspektem w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego naszych mieszkańców jest dostępność komisariatu policji. Dlatego tez wójt gminy od chwili objęcia stanowiska w roku 2010 czynił starania mające na celu przywrócenie siedziby komisariatu do Lubochni. W roku 2017 udało się nawiązać porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi w sprawie budowy nowego posterunku policji w Lubochni. Wójt za zgodą rady gminy wskazał na działkę przy Orliku, która mogłaby być miejscem takiej budowy. Po otrzymaniu pisma w sprawie przystąpiono do wprowadzenia stosownych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz do przebudowy sieci wodociągowej na tej działce. Obecnie czekamy na dalsze działania ze strony Komendy Wojewódzkiej.

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Od początku kadencji dla obecnych władz samorządowych istotnym było racjonalne gospodarowanie nieruchomościami.  W miarę możliwości jeśli zachodziła taka potrzeba nabywane były do zasobu gminy grunty z przeznaczeniem na realizacje zadań inwestycyjnych. W drodze umów cywilno-pranych w latach 2011-2014 nabyto 3,2588 ha, zaś w latach 2015-2018 – 1,5745 ha.

Ponadto nabyte zostały również do zasobów gminy Lubochnia grunty na podstawie spec ustawy z przeznaczeniem na cele publiczne. W większości nabyte nieruchomości przeznaczone były pod budowę dróg w poszczególnych miejscowościach.

Podsumowując stan nieruchomości na 31.12.2010 r. wynosił 65,88 ha, zaś stan nieruchomości na 31.12.2017r. – wynosi 95,58 ha. Łącznie gmina powiększyła stan nieruchomości o  29,7 ha.

 

Wykaz nabytych gruntów w drodze umów cywilno-prawnych
w latach 2011- 2018:

 

 

« Powrót

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook