Kalendarz powiatu

Nadchodzących wydarzeń: 1
«kwiecień 2024 »
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Sonda

Ile wydaliście pieniędzy w tym roku na Wszystkich Świętych? Na znicze, kwiaty i inne ozdoby na grób?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Lubochnia. Kadencja wielu inwestycji – SPORT i REKREACJA

BOISKA SPORTOWE i SIŁOWNIE PLENEROWE

Przy bardzo dużym poziomie realizacji inwestycji przez gminę kwota długu w przeliczeniu na jednego mieszkańca według stanu na dzień 31 grudzień 2017 roku wynosi 868,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia gminę na tle Powiatu Tomaszowskiego w tym zakresie.

W roku 2011 podjęto działania mające na celu realizacji programu: „MOJE BOISKO ORLIK 2012”. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 333 334 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 492 000 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 150 440 zł (825.000 zł stanowią środki pozyskane z zewnątrz).
Istotną sprawą przy realizacji tego zadania była najpierw lokalizacja boiska. Ostatecznie wymagania spełniła jedna tylko lokalizacja, tj. przy ul. Łódzkiej 57a, głównie ze względu na powierzchnię. W tym celu przesunięto płytę boiska do piłki nożnej w kierunku Lubochni Górki o ok. 25 m. W rezultacie powstał duży kompleks sportowy.
W roku 2013 ogrodzony został teren płyty boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z renowacją płyty boiska. Ogrodzenie terenu boiska wynikało z zaleceń OZPN w Piotrkowie Tryb., których niewykonanie skutkowałoby zakazem rozgrywania meczy w Lubochni. Z uwagi na duży koszt zakupu i montażu ogrodzenia, zakupiono tylko jego elementy. Natomiast prace montażowe wykonano przez pracowników zatrudnionych do robót interwencyjnych i publicznych. Zakupiono także wiaty stadionowe na boisko w Lubochni przy ul. Łódzkiej 57a.

Boisko Orlik w Lubochni

Mając na uwadze rozwój tego kompleksu, w roku 2014 powstała tutaj siłownia plenerowa. Koszt zadania 41 746,00 zł, z czego 13 836,00 zł to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego.

Siłownia plenerowa w Lubochni (nowe zdjęcie)

W roku 2014 powstało również boisko do piłki plażowej.
W roku 2016 została zakupiona działka o pow. 0,08 ha znajdująca się przy ul. Łódzkiej w Lubochni- Orlik. Jest to działka usytuowana przy drodze powiatowej w kierunku Ujazdu. Działka ta należała do spółdzielni mleczarskiej i wyniku ogłoszonej przez komornika licytacji została nabyta przez gminę. Zakup działki był bardzo zasadny, gdyż dopiero teraz gmina dysponuje całym terenem przy budynku Orlika i może planować jej zagospodarowanie. Koszt zakupu wyniósł 28 036,00 zł. Na działce tej powstał nowy, największy w gminie plac zabaw.
Ponadto w 2016 r. na boisku sportowym w Lubochni zostały wykonane nowe trybuny dla kibiców od strony Podmałcza oraz wykonano regeneracje płyty boiska piłkarskiego poprzez: oprysk selektywny na chwasty dwuliścienne, wertykulację, piaskowanie, aerację – napowietrzanie murawy, rozłożenie trawy z roli w polach bramkowych oraz włókowanie. Wszystkie te prace przyczyniły się do należytego utrzymania nawierzchni boiska trawiastego.
W roku 2017 wykonane zostało ogrodzenie od strony Lubochni Górek. Ponadto w roku 2017 rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji i budowę oświetlenia boiska trawiastego, zadanie zakończone w roku 2018, koszt wyniósł 83 000,40 zł.

Boisko w Lubochni

W roku 2012 oddano do użytkowania boisko wielofunkcyjne w Luboszewach. Całkowity koszt zadania to 311 652 zł. Na zadanie to Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 197 875 zł . W trakcie realizacji boiska wykonano dodatkowo jego oświetlenie, monitoring, ułożona została kosatka przy boisku, w roku 2015 zostały podwyższone piłkochwyty. Łączny koszt tych dodatkowych prac wyniósł 58 661,54 zł. Boisko to jest, zaraz po Orliku, największym tego typu boiskiem na terenie Gminy.

Boisko w Luboszewach

Kolejną inwestycją w zakresie boisk sportowych było boisko w Emilianowie zrealizowane w 2011 r. Jego koszt wyniósł 92 244 zł, z czego 25 000 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego. W roku 2013 wykonane zostały prace w celu przygotowania terenu pod boisko trawiaste, w 2014 wykonane zostały piłkochwyty na boisku typu Orlik, które podwyższono w roku 2017 ( z uwagi na bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych) , w roku 2015 wykonana została siłownia plenerowa, w roku 2016 wykonane zostały dodatkowe ławki do siedzenia i ogrodzenie boiska trawiastego. Łączny koszt tych dodatkowych prac na rzecz lepszego wykorzystania kompleksu rekreacyjnego w Emilianowie wyniósł 78 946,26 zł. Natomiast w roku 2016 widząc dużą aktywność społeczną mieszkańców i powstałego stowarzyszenia wójt i rada gminy postanowili na wniosek mieszkańców przygotować projekt budynku magazynowego do obsługi boiska, w którym będą mogły odbywać się również spotkania lokalnej społeczności. Obecnie dokumentacja jest gotowa i w roku 2019 będzie można wykonywać to zadanie.
Boisko w Emilianowie

Lokalizacja boiska w m. Nowy Jasień została wyznaczona na terenie po byłej szkole i częściowo na zakupionej przez Gminę w 2012 roku działce o powierzchni 0,49 ha. W roku 2013 wykonano dokumentację na budowę boiska, a w roku 2014 zakończono prace budowlane. Koszt inwestycji wyniósł 97 614,00 zł, z czego 38 326,00 zł stanowiły środki pozyskane z PROW.

Boisko w Nowym Jasieniu

W roku 2014 w ramach inicjatywy lokalnej, mieszkańców Tarnowskiej Woli i Dębniaka, przy wsparciu finansowym Gminy wykonano boisko do piłki plażowej przy świetlicy w Tarnowskiej Woli.
Boisko w Tarnowskiej Woli

 

Podobne boisko do piłki plażowej powstało również przy boisku w Emilianowie i Lubochni ul.Łódzka 57a (Orlik).
Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z boisk wykonano piłkochwyty na boisku w Emilianowie, Tarnowskiej Woli, Luboszewach i przy ul.Łódzkiej 57a.
Piłkochwyty na boisku w Emilianowie
Boisko w Emilianowie

Boisko w Nowym Glinniku-Osiedle

Do zasobów Gminy Lubochnia w 2015 r. została zakupiona działka położona w obrębie geodezyjnym Glinnik I oznaczona numerem 158/91 o pow.1,2253 ha. W okresie kiedy właścicielem była Agencja Mienia Wojskowego potocznie nazywana była „ogródkiem jordanowskim”. W rejestrze ewidencji gruntów z ogólnej powierzchni 1,2253 ha tej działki powierzchnia 0,8386 ha stanowi las (Ls),
a powierzchnia 0,3867 ha oznaczona jest jako budownictwo przemysłowe (Bp).
Dojazd do działki zapewniony jest z drogi powiatowej, poprzez drogę osiedlową stanowiącą własność Gminy.
Zakupiona działka została przeznaczona pod budowę nowoczesnego boiska sportowego. Nowa działka zlokalizowana jest w terenie leśnym, bezpośrednio przylegającym do osiedla. Ze względu na swoje walory jakimi są cisza, spokój, brak bezpośredniego sąsiedztwa zabudowań mieszkalnych, ulic i parkingów, stanowi bardzo atrakcyjną lokalizację dla urządzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.
Działania zaplanowane do wykonania w miejscowości Nowy Glinnik -Osiedle to wykonanie oświetlenia terenu, obiektów małej architektury oraz boisk rekreacyjnych tj. boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki oraz boisko do tenisa ziemnego. Wartość kosztorysowa całego zadania wynosi 419 953,07 zł brutto, zaś otrzymana kwota pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 190 890,00 zł.
Gmina otrzymała również dofinansowanie z województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pn. „ Budowa siłowni plenerowej oraz boiska do siatkówki wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik poprzez budowę boiska rekreacyjnego i siłowni zewnętrznej” dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Departament Sportu i Turystyki. Działania zaplanowane do wykonania w celu realizacji w miejsc. Nowy Glinnik obejmują wykonanie ogrodzenia oraz budowę siłowni plenerowej i boiska do siatkówki. Projektuje się budowę obiektów małej architektury pełniące funkcję urządzeń siłowni zewnętrznej tj. dwustanowiskowy –wyciskanie/ motyl w rewersie, dwustanowiskowy- twister/ wahadło, jednostanowiskowy- orbitrek, jednostanowiskowy- piechur, dwustanowiskowy- drabinka/ podciąg nóg, zestaw do kalisteniki w skład, którego wchodzą drabinka, dwie poręcze, dwa duże uchwyty, drążek poziomy, dwa uchwyty małe. Ponadto tablica informacyjny o bezpiecznym sposobie użytkowania urządzeń. Dodatkowo ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery.
Wartość szacowana całego zadania wynosi 158 000,00 zł brutto, zaś kwota pomocy finansowej wynosi 80 000,00 zł.
Całość zakresu podjętych działań i poniesionych nakładów w zakładanym czasie w ramach planowanych operacji ma na celu stworzenie ogólnodostępnego, niekomercyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku, które stanie się miejscem spędzania czasu wolnego zarówno przez dzieci, jak i dorosłych oraz narzędziem integracji lokalnej społeczności.
Gmina posiada już przygotowaną dokumentację na boisko przy Szkole Podstawowej w Glinniku. Obecnie czekamy na ogłoszenie naboru przez Urząd Marszałkowski w Łodzi do składania wniosków na dofinansowanie zadania. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 619 486,56 zł i dlatego też konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych na jego budowę. Wszystkie powstałe boiska w Gminie na przestrzeni ostatnich lat, budowane były przy dofinansowaniu instytucji współfinansujących.

Wybitni sportowcy Gminy Lubochnia

Sport to nie tylko infrastruktura- sport to przede wszystkim wybitni sportowcy. Jednym z nich jest nasz mieszkaniec Michał Bąbos .
Michał Bąbos jest pierwszym w historii Polski Mistrzem Świata Seniorów w Karate Shotokan. Czterokrotnym Mistrzem Polski Seniorów Karate WKF, brązowym medalistą WORLD GAMES 2017.
W dniu 26 października 2017 r. na Sesji Rady Gminy Lubochnia Wójt Gminy – Tadeusz Józwik wraz z Przewodniczącym Tadeuszem Skonecznym oraz całą radą przekazali gratulacje mistrzowi z okazji zdobycia brązowego medalu oraz podziękowali za godne reprezentowanie i promowanie Gminy Lubochnia na sportowej arenie krajowej
i międzynarodowej.

 

PLACE ZABAW
Dbając o najmłodszych powstawały w naszej gminie place zabaw.

Plac zabaw w Emilianowie

Przy boisku w Emilianowie roku 2012 zbudowano plac zabaw za kwotę 20 780 zł W roku 2013 teren został ogrodzony. W roku 2015 plac zabaw został doposażony w urządzenia siłowni plenerowej twister/wahadło oraz orbitek.
Plac zabaw w Emilianowie

Plac zabaw w Dąbrowie

W roku 2012 ogrodzono teren pod budowę placu zabaw w Dąbrowie. W roku 2013 powstał nowy plac, który w roku 2014 został doposażony w urządzenia zabawowe oraz treningowe czyli siłownię plenerową. W 2015 r. został zamontowany betonowy stół pingpongowy oraz stół do gry w szachy i warcaby a także zamontowano urządzenia siłowni plenerowej twister/stepper. W bieżącym roku doposażony został ten plac za kwotę 5 699,82 zł.

Plac zabaw w Dąbrowie

Plac zabaw w Luboszewach

Natomiast plac zabaw w Luboszewach został powiększony i doposażony o urządzenia treningowe zewnętrzne. W roku 2016 dokupione zostały urządzenia linarne za kwotę 3 050,40 zł.
Plac zabaw w Luboszewach

Plac zabaw w Nowym Jasieniu

Mając na uwadze wnioski mieszkańców Nowego Jasienia i Jasienia w roku 2013 został ogrodzony istniejący plac zabaw z wydzieleniem wejścia od ulicy. W roku 2017 po wyburzeniu starego budynku po szkole plac został ogrodzony w większym zakresie, koszt 12 261,64 zł. Plac ten wymaga już wielu napraw i w tym roku częściowo zlecona została jego modernizacja.
Plac zabaw w Nowym Jasieniu

Plac zabaw w Brenicy
Powstał on przy modernizacji budynku świetlicy wiejskiej.
Plac zabaw w Brenicy

Plac zabaw w Tarnowskiej Woli

Plac zabaw w Lubochni Dworskiej

W roku 2013 w czasie remontu Gminnej Biblioteki Publicznej powstał nowy plac zabaw z nawierzchnią amortyzacyjną przy ul. Bogusławskiego.

Plac zabaw w Lubochni Dworskiej

Plac zabaw Lubochnia Górki

Teren pod budowę placu zabaw wraz z urządzeniami do siłowni plenerowej zakupiono w 2013 roku. W 2014 roku został on przygotowany, ogrodzony i wybudowany nowy plac zabaw. Została zamontowana huśtawka wahadłowa podwójna, ławki z oparciem, przeplotnia linowa, karuzela tarczowa z siedziskiem. W 2015 r. na placu zabaw w miejscowości Lubochnia Górki zakupiono dodatkowe elementy. Łączny koszt wytworzenia placu wyniósł 69 958,11 zł.
Plac zabaw Lubochnia Górki

Plac zabaw w Lubochni

W styczniu 2015 r. zakończyły się roboty budowlane przy budowie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Lubochnia, na terenie kompleksu kulturalno -sportowo- rekreacyjnego, w bezpośrednim sąsiedztwie boisk ORLIK oraz siłowni plenerowej.
W ramach zadania została wykonana bezpieczna nawierzchnia syntetyczna, na której zostały zamontowane urządzenia zabawowe: zestaw ogólnorozwojowy – 1 szt., bujaki sprężynowe – 2 szt., huśtawkę wahadłową podwójną – 1 szt., ławki– 2 szt. oraz kosz na śmieci. Ponadto plac zabaw został ogrodzony, wykonano chodnik z kostki brukowej oraz trawnik.
Wartość inwestycji wyniosła 191 485 zł.
Inwestycja była dofinansowana ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość dofinansowania wyniosła 93 705,00 zł.

Plac zabaw w Lubochni

Place zabaw w Henrykowie i Małczu

W 2017 r. Gmina Lubochnia złożyła wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji pn. „ Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Małecz, Henryków, Nowy Glinnik – Osiedle. ”
Działania zaplanowane do wykonania w miejscowości Małecz obejmują po pierwsze ogrodzenie terenu oraz utwardzenie wjazdu, po drugie wyposażenie terenu inwestycji w niezbędne urządzenia małej architektury i wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Wartość kosztorysowa całego zadania wynosi 135 521,28 zł brutto, zaś wnioskowana kwota pomocy finansowej wynosi 46 449,00 zł. Budowa placu będzie miała miejsce na nabytej z mocy prawa w drodze decyzji komunalizacyjnej Wojewody Łódzkiego na działce o pow. 900 arów.
Teren pod plac zabaw w Małczu

Działania zaplanowane do wykonania w celu realizacji w miejscowości Henryków obejmują wydzielenie miejsca pod plac zabaw oraz miejsca pod zewnętrzną siłownię plenerową oraz wyposażenie terenu inwestycji w niezbędne urządzenia małej architektury i wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Wartość kosztorysowa całego zadania wynosi 74 005,12 zł brutto, zaś wnioskowana kwota pomocy finansowej wynosi 38 178,00 zł. Plac powstanie na nowo zakupionej w roku 2014 działce o pow. 0,18 ha. Działka ta w roku 2015 została ogrodzona. Łączny koszt 29 468,92 zł.
Teren pod plac zabaw w Henrykowie

 

« Powrót

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook