Kalendarz gminy gm. Tomaszów Mazowiecki

Nadchodzących wydarzeń: 0
«marzec 2023 »
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Sonda

Czy strajki w Tomaszowie Maz. powinny nadal się odbywać?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Lubochnia. Plan budżetu gminy na rok 2018

Projekt budżetu Gminy Lubochnia na 2018 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i jest ściśle powiązany z wieloletnią prognozą finansową. W tworzeniu dochodów i wydatków wykorzystano informację Ministerstwa Finansów o przyznanych gminie wielkościach subwencji oświatowej, wyrównawczej i z tytułu udziału gminy w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informację Wojewody Łódzkiego o planowanych dotacjach.

I DOCHODY

Planowane dochody na 2018 rok wynoszą 36 559 959,40 zł, w tym dochody bieżące 29 784 722,02 zł, a majątkowe 6 775 237,38 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco: bieżące 29 784 722,02zł tj. 81,47 % udziału w dochodach ogółem. Subwencje w wysokości 8 715 118,00 zł stanowią 23,84 % całego budżetu. Dotacje bieżące w wysokości 9 172 908,00 zł stanowią 25,09%. Dochody majątkowe stanowią 18,53 % dochodów ogółem. W dochodach majątkowych na 2018 rok zaplanowano dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwotach odpowiadających do stopnia realizacji zadań w danym roku i dotyczą zadań pn. Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych w wys. 2 660 267,65 zł (ogólna kwota dotacji w latach 2017/2018 wynosi 5 732 058,07zł), na zadanie pn. Budowa Przedszkola w Lubochni w wys. 2 248 018,77 zł (ogólna kwota dotacji w latach 2017/2019 wynosi 4 514 158,56 zł), na zadanie pn. Odnawialne źródła energii w wys. 1 476 950,96 zł.

II WYDATKI

Wydatki na rok 2018 zaplanowano na poziomie 46 369 103,00 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę  27 455 245,00 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 18 913 858,00 zł. Wydatki bieżące stanowią  59,21 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowią 40,79% i to one w głównej mierze powodują wzrost wydatków ogółem w roku 2018.              

Nadwyżka operacyjna czyli dochody bieżące minus wydatki bieżące na 2018 rok została utrzymana na porównywalnym poziomie do lat wcześniejszych i wynosi 2 329 477,02 zł.  Nadwyżka operacyjna jest bardzo ważna przy planowaniu budżetu, gdyż stanowi podstawę do wyliczenia wskaźnika dopuszczalnego spłaty zadłużenia.                                       Główne wydatki majątkowe skierowane są na budowę i naprawy dróg, oświatę i infrastrukturę gminną.

W 2017 Gmina Lubochnia przystąpiła do przebudowy centrum gminy wraz z przebudową domu ludowego w Małczu. Jest to największe zadanie inwestycyjne pn. Gmina Lubochnia Centrum tradycji kulturalnych, które będzie realizowane przy dofinansowaniu środkami unii europejskiej. Ogólna wartość zadania do realizacji  to 9 820 190,15 zł, z czego  5 732 058,07 zł dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie to jest realizowane w latach 2017/2018 i w roku 2018 będzie realizowane w kwocie 4 720 000 zł.  Zadanie obejmuje:
– przebudowę Domu Ludowego w Małczu
– zagospodarowanie przestrzeni w centrum gminy
– budowę parku przy kościele.

Ponadto realizowane jest zadanie  ściśle powiązane z budową centrum gminy i dotyczy budowy budynku użyteczności publicznej w Lubochni z przeznaczeniem m.in. na ośrodek zdrowia, rehabilitację i salę widowiskową. Wartość tego zadania wynosi 5 100 000 zł.

Złożony został przez gminę wniosek  w ramach tzw. „schetynówki” który obejmuje przebudowę skrzyżowania w centrum Lubochni. Zadanie to również jest związane z ogólną budową centrum gminy.  Planowana wartość całkowita zadania to 2 732 707,65 zł, z czego 1 366 353 zł    dofinansowanie Urzędu Wojewódzkiego. Przedsięwzięcia te stanowią kluczowe zadania związane z rewitalizacją centrum Gminy.  Teren pod rewitalizację centrum Lubochni został przejęty w roku 2014 po rozwiązaniu prawa użytkowania wieczystego przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska. Usilne działania obecnych władz umożliwiły przejęcie terenu po GS i przeznaczenie go pod rewitalizację  na rzecz Gminy. Dla obecnego Wójta Gminy Tadeusza Józwika,  gdy został wybrany na pierwszą kadencję w roku 2010 najważniejszym celem było odzyskanie jedynego terenu w centrum Lubochni na rzecz Gminy i niedopuszczenie do sprzedaży terenu. Był to teren mocno zaniedbany, zdewastowany i psuł wizerunek całej Gminy. Obecnie gmina prowadzi rewitalizację centrum co znacząco poprawia wizerunek Gminy, który sprzyja jej rozwojowi.

Drugim dużym zadaniem dofinansowanym środkami unijnymi jest budowa przedszkola w Lubochni. Jest to strategiczne zadanie gminy w zakresie oświaty, gdyż od wielu lat szkoły w Lubochni borykają się z bardzo trudnymi warunkami lokalowymi. Zadanie będzie dofinansowane środkami Urzędu Marszałkowskiego i zakończone w roku 2019.  Ogólna wartość zadania do realizacji to 8 336 071,52 zł, z czego dofinansowanie 4 514 158,56 zł.  W roku 2018 zadanie będzie realizowane w kwocie 3 970 000 zł.

Kolejne zadanie z dofinansowaniem  środkami unii jest zadanie pn. Odnawialne źródła energii.  Zadanie obejmuje budowę i montaż ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła gruntowych. Całkowita wartość zadania 2 350 000 zł , z czego dofinansowanie  1 476 950,96 zł. Planowany udział własny zostanie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Gmina zaplanowała na 2018 rok realizację II etapu programu Odnawialne źródła energii w wysokości 500 000 zł jako udział własny w programie, ale pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek ma być złożony w styczniu 2018 roku.

Ponadto Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Olszowcu, Nowym Olszowcu,  Emilianowie, Dąbrowie, budowa suszarni osadu w oczyszczalni ścieków w Lubochni oraz przebudowa hydroforni w Dąbrowie. Całkowita planowana wartość  zadania to 14 246 988,33 zł,  z czego 8 792 623,33 zł stanowi  dofinansowanie urzędu marszałkowskiego. Wnioski nie były jeszcze rozpatrzone przez urząd marszałkowski. Zadanie jest zaplanowane na lata 2018/2021. W roku 2018 zaplanowano 1 315 000 zł. Planuje się sfinansować udział własny zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Gmina czeka na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski konkursu na budowę świetlic wiejskich i tutaj ma zaplanowane środki na budowę świetlicy wiejskiej w Luboszewach w wysokości 500 000, zł jako udział własny.

Ponadto oczekuje na ogłoszenie naboru przez LGD (Lokalna Grupa Działania) Dolina Pilicy na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Małecz i Henryków oraz budowę boiska i siłowni plenerowej na osiedlu w Nowym Glinniku. Zadania te są ujęte w budżecie na 2018 rok w wysokości 157 600, zł jako udział własny w projekcie i planujemy wykonać je przy dofinansowaniu środków unijnych.

W ramach budowy dróg gminnych gmina planuje wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z wnioskiem o  dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych „dojazdy do pól” na budowę drogi w miejscowości Marianka. Termin składania wniosków jest do końca stycznia 2018 roku, dokumentacja jest przygotowana, zadanie zaplanowane w budżecie w wysokości 350 000 zł.

Gmina realizuje wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Do budżetu na rok 2018 wnioski złożyło 20 sołectw na kwotę 410 001 zł, z tego wydatki bieżące 16 834 zł, a majątkowe 393 167 zł.

 

« Powrót

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook