Kalendarz powiatu

Nadchodzących wydarzeń: 1
«maj 2024 »
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Sonda

O jakiej porze roku plac Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim wygląda lepiej?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Od poniedziałku Urząd Miasta w Tomaszowie zmienia zasady urzędowania do odwołania. Sprawdź jak od 16 marca załatwić sprawy

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim będzie nieczynny dla klientów od 16 marca do odwołania, ale urzędnicy nadal będą pracowali. Podyktowane jest to troską o zdrowie nas wszystkich i ograniczenie wszelkich kontaktów do minimum. Sprawdźcie, jak załatwicie sprawy w Urzędzie oraz w jednostkach podległych w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego. W sprawach pilnych, wymagających obecności w Urzędzie, wizyty będą umawiane indywidualnie, po wcześniejszym telefonicznym kontakcie.

Wydział Podatków i Opłat

Jeżeli wystąpi konieczność uzyskania zaświadczenia z ewidencji podatkowej Wydziału, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 44 726 23 08 lub 44 726 25 94 w celu umówienia terminu wizyty w Urzędzie i odbioru takiego dokumentu.

Pod w/w numerami można także uzyskać informację potrzebną do dokonania opłaty podatku od nieruchomości – kwoty podatku i numeru konta.

Pozostałe sprawy dot. zmiany decyzji w związku z umową kupna-sprzedaży nieruchomości, jak również wydawania decyzji uznaniowych, będą załatwiane w późniejszym terminie.

Pod numerem telefonu 44 726 55 78 będzie można uzyskać informację o wysokości opłaty za odpady komunalne, jak również numer konta do wpłaty.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość tej opłaty powodujące konieczność złożenia deklaracji, będą załatwiane w terminie późniejszym.

Wydział Architektury

Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać pod numery tel: 44 724 23 11 wew. 526 lub 460 lub war@tomaszow-maz.pl – będą one rozpatrywane indywidualnie


Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kontakt telefoniczny: 447242311 wew. 644,646,645, 689, 622,621,620

Lub: 44 72462644, 44 72462646, 44 72462689, 44 72462622, 44 72462621,44 72462620.

Tu załatwisz następujące sprawy :

– sprzedaż lokalu mieszkalnego,

– nadanie numeracji porządkowej,

-podział nieruchomości,

– sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

– wydzierżawienie, najem , użyczenie nieruchomości,

– bonifikaty z tytułu przekształcenia  nieruchomości.

Wnioski  dotyczące  spraw, o których mowa powyżej znajdują się na stronie internetowej: bip.tomaszow.miasta.pl

w zakładce:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów (http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=188603)

oraz w zakładce:

Nieruchomości (http://www.tomaszow-maz.pl/urzad-miasta/wydzialy/wnos)

Wnioski  można składać  przez profil zaufany e – PUAP, oraz bezpośrednio do wydziału  na skrzynkę pocztową e-mail : WGN@tomaszow-maz.pl

Ponadto bardzo  prosimy o podanie  numeru telefonu. Pozwoli to na bezpośredni kontakt

w przypadku konieczności  uzyskania dodatkowych informacji lub złożenia dodatkowych dokumentów.

Pytania prosimy kierować na skrzynkę pocztową e-mail: WGN@tomaszowa-maz.pl lub telefonicznie.


Wydział Inwestycji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji można przesyłać elektronicznie w formie skanu tak, żeby były czytelne dane imienne, adresowe i podpis wnioskodawcy. Zaświadczenie zostanie wydane w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. Wnioski będzie można odebrać osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny pod nr 44 7262525, 7262557 lub 609230901

Skan wniosku należy kierować na następujące adresy e-mail: anna.przybylkowicz@tomaszow-maz.pl, adam.kozielek@tomaszow-maz.pl

Ważne jest podanie nr działki i obrębu, w którym znajduje się nieruchomość, ponieważ nie zawsze działa geoportal. W przypadku braku takich danych konieczne jest podanie pełnego adresu, łącznie z numerem mieszkania, jeżeli nieruchomość dotyczy mieszkania w budynku wielorodzinnym.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł. Opłatę należy wnieść przed odbiorem zaświadczenia na konto Urzędu Miasta:

ING BANK ŚLĄSKI   Nr  90 1050 1461 1000 0023 6464 4324

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji można pobrać pod adresem  http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=189364


Wydział Ochrony Środowiska

We wszystkich sprawach z zakresu działania Wydziału zaleca się kontakt telefoniczny pod następującymi numerami telefonów:

– reklamacje związane z odbiorem odpadów –  tel. 44 7262662 lub 605 444 158

– wycinka drzew i krzewów – tel. 44 7262652

– punkt konsultacyjny – Program rządowy  „Czyste Powietrze” –  tel. 44 7262662

– usuwanie wyrobów zawierających azbest – 44 7262642

– sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich – 44 7262652

– ochrona środowiska – tel. 4444 7262642

Wszelkie sprawy i zapytania można również kierować na adres e-mail: wos@tomaszow-maz.pl

 Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Sprawy pilne załatwiane będą pod następującymi numerami telefonów

44 7262575
44 7262576

lub adresem e-mail wsp@tomaszow-maz.pl

Karta Tomaszowianina –  składanie wniosków o wydane Karty Tomaszowianina  tylko online po zalogowaniu się na stronie https://kartatomaszowianina.pl/. Odbiór karty kontakt indywidulany pracownika Wydziału.  Uzyskanie informacji pod nr  44 7262575 lub 44 7262576 a także e-mail: kontakt@kartatomaszowianina.pl

Seniorzy – osoby starsze – niemające rodziny, schorowane – mogą też liczyć na wsparcie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Potrzeby można zgłaszać  telefonicznie pod numerami: 44 723-34-89 (sekretariat), 44 723-73-53 lub 44 719-57-59, a także e-mail: sekretariat@mopstm.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostaje zawieszone przyjmowanie stron zgłaszających problemy osób nadużywających alkoholu a także osób dotychczasowo zgłoszonych. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt  608 694 426 lub mailowy na adres: mkrpa@tomaszow-maz.pl.


Wydział Edukacji

W sprawach pilnych kontakt pod n-rami telefonów:

44 7262572
44 7262579
44 7262540

dyżurują codziennie pracownicy, którzy udzielać będą niezbędnych informacji.

Dyrektorzy jednostek oświatowych proszeni są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

wes@tomaszow-maz.pl

iwona.sudak@tomaszow-maz.pl

 

Szanowni Rodzice,

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli dyrektorzy                                        i nauczyciele samorządowych placówek oświatowych, będą wspierali uczniów w nauce oraz przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególną opieką i wsparciem będą objęci uczniowie, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty – udostępniane im będą niezbędne materiały.  W tym celu placówki będą stosować następujące rozwiązania z wykorzystywaniem technologii informacyjnych:

 • dziennik elektroniczny;
 • strony internetowe szkół, przedszkoli (np. udostępnianie materiałów dydaktycznych, wskazówek i informacji dla rodziców),
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży poprzez dostępne komunikatory społeczne,
 • dostępne platformy e-learningowe będące na wyposażeniu szkół,
 • aplikacje edukacyjne,
 • dostępne na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej pl  e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów – bezpłatne i zgodne z aktualną podstawą programową oraz rekomendowane przez MEN programy do pracy zdalnej z uczniami.

Jednocześnie informujemy, że w samorządowych placówkach oświatowych dyrektorzy                              i nauczyciele już zaplanowali i ustalili z uczniami i ich rodzicami zasady zdalnego realizowania zadań edukacyjnych i kształcenia uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Gorąco zachęcamy wszystkich Rodziców do podjęcia współpracy i wsparcia dzieci                      w nauce. Wszelkie informacje w tym zakresie udzielane są bezpośrednio w szkołach                                  i przedszkolach.

Poniżej link, pod którym znajdą Państwo polecane platformy, strony i serwisy internetowe rekomendowane do pracy zdalnej w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 
Wydział Organizacyjno-Prawny

Biuro Interwencji Obywatelskiej – zapytania w sprawach pilnych można kierować na adres: wop@tomaszow-maz.pl lub pod numer telefonu 44 726 25 70

przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków, które odbywały się w każdy czwartek w godzinach od godz. 9.00 do 13.00 oraz w środę od godz. 15.30 do 16.00 zostają odwołane. W sprawach pilnych zapytania należy kierować na adres: sekretariat@tomaszow-maz.pl lub pod numer telefonu: 44 726 25 29.

Wydawanie zaświadczenia o zatrudnieniu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu należy przesłać na adres kadry@tomaszow-maz.pl lub pocztą na adres Urzędu. Wzór wniosku dostępny na stronie http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=90732

WYBORY

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznym pod numerem telefonu 502 078 952.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informujemy, iż tymczasowo zawiesza się udzielanie porad prawnych osobiście we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego. Zawieszenie działalności punktów obowiązuje od dnia 16 marca 2020 roku do czasu obowiązywania stanu zagrożenia.

Udzielanie porad prawnych będzie możliwe wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie.

W celu ustalenia terminu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej  prosimy  o kontakt pod numerem telefonu: 797 876 260 lub na adres e-mail: pomocprawna@powiat-tomaszowski.pl.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

 

Sprawy z zakresu działania Wydziału dotyczące dowodów osobistych, meldunków oraz działalności gospodarczej można załatwiać za pomocą platformy ePUAP.

Wnioski można wysłać i podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Wiele banków umożliwia potwierdzenie profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Dowody osobiste

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego lub zaświadczenia  drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wydawanie dowodów osobistych możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu –

tel. 44 7262509 , 44 7262516 .

Meldunki

Złożenie wniosku o zameldowanie, wymeldowanie, wydanie zaświadczenia możliwe drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP. Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Pilne sprawy dotyczące:

 • zameldowania na pobyt stały i czasowy,
 • wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
 • wydania zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
 • wydania zaświadczeń o prawie do glosowania,
 • nadania nr PESEL

będą załatwiane wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu. Numery telefonów:

44 7262509, 44 7262516.

Dodatkowo informujemy, że wszystkie rozprawy administracyjne, przesłuchania świadków, stron  oraz oględziny wyznaczone w postępowaniach meldunkowych są odwołane do dnia 27 marca 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 44 7262509, 44 7262516.

Działalność gospodarcza

Wszystkie wnioski dot. działalności gospodarczej (założenie, wznowienie, zawieszenie, zgłoszenie zmian, zaprzestanie) można składać za pomocą platformy ePUAP ,

Pilne sprawy z zakresu działalności gospodarczej i licencji taxi będą załatwiane wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu . Numery telefonów:  44 7262509, 44 7262516.

W innych sprawach załatwianych przez Wydział, prosimy o kontakt telefoniczny 44 7262509 lub 44 7262516 oraz na adres wldg@tomaszow-maz.pl

 
Wydział Finansowo-Księgowy

Czasowo zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa podatników. W przypadku spraw niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt mailowy wfk@tomaszow-maz.pl lub telefoniczny 44 7262584 lub 44 7262541 w celu załatwienia sprawy.

Płatności mogą być dokonywane przelewem bankowym lub w Oddziale Banku ING Bank Śląski w Tomaszowie Maz. ul. P.O.W. 3 na konta indywidualne podatników lub wskazane poniżej rachunki bankowe:

– odpady komunalne –       06 1050 1461 1000 0090 8071 7383

– podatki i opłaty lokalne – 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324

 

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje klientów wyłącznie w sprawach REJESTRACJI ZGONÓW.

 

REJESTRACJA NOWORODKÓW odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP

 

W pozostałych sprawach do odwołania pracownicy USC są do Państwa dyspozycji pod podanymi poniżej numerami telefonów.

 

REJESTRACJA ZGONÓW

Małgorzata Grabowska – inspektor tel. 44 724 22 79 w. 24

 

REJESTRACJA URODZEŃ

Jolanta Tataradzińska – inspektor tel. 44 724 22 79 w. 22

 

WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO

Mariola Podkulińska – podinspektor tel. 44 724 22 79 w. 23

 

REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW

Piotr Bernacki – z-ca kierownika USC tel. 44 724 22 79 w. 26

e-mail: usc@tomaszow-maz.pl

 

POZOSTAŁE SPRAWY Z ZAKRESU USC I OBRÓT ZAGRANICZNY

Monika Ronek – kierownik USC tel. 44 724 22 79 w. 21

e-mail: usc@tomaszow-maz.pl

Zaplanowane śluby cywilne odbędą się w ustalonym terminie, jednak z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne informujemy, iż do pałacu ślubów mogą wejść TYLKO Państwo Młodzi i Świadkowie. W przeciwnym razie możliwa jest, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem USC, zmiana terminu ślubu.

 

Biuro Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, iż od dnia 16 marca 2020 roku nie będą pełnione w Biurze Rady Miejskiej dyżury przez członków Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do czasu odwołania.

Pomoc w załatwieniu spraw oraz wszelkich informacji dotyczących działalności Rady Miejskiej udziela P. Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej pod numerem telefonu: 798 781 412 lub meilowo: krzysztof.kuchta@tomaszow-maz.pl oraz Bogusława Smejda kierownik Biura Rady Miejskiej:  brm@tomaszow-maz.pl.

 

Ponadto kontakt z poszczególnymi radnymi można uzyskać wysyłając informację drogą mailową: brm@tomaszow-maz.pl lub bezpośrednio przez stronę  http://rada.tomaszow-maz.pl/sklad-rady
w zakładce Radni można konsultować się drogą mailową z radnymi Rady Miejskiej.

 

13) Kontakt dla Mediów: 44 723 23 11 wew. 511,519  lub mail rzecznik@tomaszow-maz.pl

14) Miejska Biblioteka Publiczna

Wszystkie placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim od 12 marca do 25 marca włącznie będą zamknięte dla czytelników.

Za przetrzymane w w/w okresie materiały biblioteczne, opłaty nie będą pobierane.

W tym czasie nie odbędą się planowane wydarzenia kulturalne.

Zdalny kontakt z klientami Miejskiej Biblioteki Publicznej:

dyrektor@mbptomaszow.pl, 447250338, 691346789

wypozyczalnia@mbptomaszow.pl, 447246739

 

Miejskie Centrum Kultury

 

Miejskie Centrum Kultury

Plac Kościuszki 18

kontakt@mck-tm.pl

tel. 44 712 23 69

Informacji udzielają tylko pracownicy siedziby głównej MCK również w sprawach dot. Skansenu Rzeki Pilicy, PTT Groty Nagórzyckie. Zamknięta jest też Informacja Turystyczna, potencjalni zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny z MCKMuzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego

 

Muzeum jest nieczynne do odwołania

 

Możliwy kontakt:  info@muzeumtomaszow.pl
dyrektor@muzeumtomaszow.pl
tel: 44 724 48 48 w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

 

Od poniedziałku 16 marca, do odwołania, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów Stanu Zagrożenia Epidemiologicznego  będzie pozostawał zamknięty dla osób z zewnątrz. Kontakt telefoniczny tel. 44 710 57 42 i elektroniczny fax. 44 710 67 09

e-mail: zdium@tomaszow-maz.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Formularze wszystkich wniosków do pobrania na stronie http://zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek będzie funkcjonował w trybie online. Wszystkie wnioski dotyczące przyznania świadczeń realizowanych przez MOPS prosimy składać drogą elektroniczną na adres wskazany poniżej. Osobisty kontakt
z pracownikiem możliwy będzie tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerami zamieszczonymi poniżej.

 

Informujemy, iż wszystkie planowane wypłaty świadczeń będą realizowane terminowo, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, bez opóźnień a wszelkie wnioski rozpatrywane będą zgodnie z ustawowymi terminami.

 

Usługi opiekuńcze dla osób starszych, wymagających pomocy osoby drugiej, realizowane są bez przerw, w trybie ciągłym i bez względu na zaistniałą sytuacji

Za utrudnienia i ograniczenia bardzo przepraszamy, ale są one podyktowane wyjątkową sytuacją.  Liczymy na Państwa zrozumienie.

Wpłaty prosimy kierować na numer konta Ośrodka:

ING: 22 1050 1461 1000 0023 6464 5354

 

ADRES E-MALI: sekretariat@mopstm.pl

NUMERY TELEFONÓW:

Sekretariat – 44 723-34-89

Pomoc Społeczna/Świadczenia Rodzinne – 44 719- 57- 59

– 44 723-73-53

 

 

Numer pokoju

DZIAŁY MERYTORYCZNE:

Numer wewnętrzny

Dział Pomocy Społecznej

15

Pracownicy Merytoryczni Działu Pomocy Społecznej

34

23

Zespól ds. Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie

29

24

Zespół ds. osób Bezrobotnych, Uzależnionych I Bezdomnych

31

14

Zespół ds. Osób z Długotrwałą Chorobą I Wymagających Opieki

41

27

Zespół ds. Rodzin Wielodzietnych I Niewydolnych Wychowawczo

35

26

Zespól ds. Osób Niepełnosprawnych

33

11

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych

36

9

Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej (zasiłki stałe,celowe)

25

8

Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej (DPS, Obiady uczniów)

26

29

Psycholodzy

42

4

Projekt Integracja II

27

25

Asystenci Rodziny

32

Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia Wychowawczego

5

Świadczenia Rodzinne

30

6

Świadczenia Rodzinne

22

35

Informacja/Przyjęcia wniosków Działu Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia wychowawczego

48

32

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

23

34

Świadczenie Wychowawcze

55

Dział Obsługi

13

Dział Obsługi (wydawanie korespondencji)

49

31

Gońcy

51

 

 

Centrum Usług Wspólnych


Numer ogólny:  44 741 41 52

Dział Obsługi Uprawnionych do Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 44 741 51 54

Dział Kadrowo – Organizacyjny – 44 741 51 59

Dział Finansowo – Księgowy – 44 741 51 56, 44 741 51 57, 44 741 51 58

Adres mail: cuw@tomaszow-maz.pl

« Powrót

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook