Powrót do listy100 lat pracy służb sanitarnych

Jubileusz 100-lecia obchodzą w tym roku służby sanitarne w Polsce. Jak podkreśla Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, to 100 lat „pracy tysięcy pracowników Inspekcji Sanitarnej zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa milionom obywateli”. Z tej okazji zostało przygotowane okolicznościowe logo. Choć struktura, zadania i metody działania służb sanitarno – epidemiologicznych podlegały stałej ewolucji, to ich misja pozostaje niezmienna. Wyraża się ona w ciągłym dążeniu do osiągnięcia właściwych norm zdrowotnych zapewniających zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.
Misja Państwowej Inspekcji Sanitarnej to nie tylko zapobieganie licznym chorobom zakaźnym. Inspekcja podejmuje działania, których celem jest identyfikacja i szacowanie zagrożeń, nadzór oraz kontrole mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, a także przedsięwzięcia służące kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań. Państwowa Inspekcja Sanitarna odgrywa zatem zasadniczą rolę w realizacji polityki zdrowotnej państwa.
Ta największa w Polsce inspekcja – kiepsko opłacana i nagminnie pomijana przy podwyżkach dla służby zdrowia – ma jeden cel: chronić polskie społeczeństwo. A zagrożeń na progu XXI wieku wcale nie brakuje. Począwszy od zapobiegania licznym chorobom zakaźnym, przez monitoring jakości wody do picia czy kąpieli, po nadzór nad warunkami higieny: środowiska, pracy, radiacyjnej, procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji, warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
Na czele Państwowej Inspekcji Sanitarnej stoi Główny Inspektor Sanitarny. Kieruje pracą inspekcji poprzez 16 Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Najbardziej trudną i żmudną pracę wykonuje 318 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, z kolei nad bezpieczeństwem wwożonych do Polski towarów i żywności czuwa dziesięć Granicznych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
Nie mniej ważna jest praca oświatowo-zdrowotna i wszelkie działania związane z promocją zdrowego stylu życia. Państwowa Inspekcja Sanitarna chce odejść od wizerunku kontrolera z bloczkiem mandatowym. Tym, co odróżnia PIS od innych instytucji kontrolnych, jest nacisk na profilaktykę i promocję zdrowia. W każdym roku zwiększa się liczba realizowanych programów oraz akcji prozdrowotnych. Do najważniejszych należą: Trzymaj Formę, Dopalaczom mówimy STOP, Czyste powietrze wokół nas, Profilaktyka HIV/AIDS, Profilaktyka tytoniowa, Podstępne WZW, Znamię! Znam je?
Mimo wejścia w XXI wiek, nadal w naszym społeczeństwie istnieje potrzeba popularyzowania zasad higieny, racjonalnego żywienia, masowych szczepień czy metod zapobiegania chorobom zakaźnym. I taką właśnie misję edukacji zdrowotnej ma Państwowa InspekcjaSanitarna.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają świadomość odpowiedzialności spoczywającej na ich barkach. Dlatego, by nadążyć za ciągle wzrastającymi wymaganiami Unii Europejskiej, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia w kraju i zagranicą. W tyle nie pozostają również laboratoria, które co roku sukcesywnie powiększają liczbę akredytowanych badań.

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook