Powrót do listyKonsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy działkom oznaczonym w ewidencji gruntów numerami: 23/12 i 22/17 w obr. 25, wykorzystywanym jako droga dojazdowa do nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim.

Konsultacje społeczne odbędą się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w formie zbierania propozycji nazwy ulicy poprzez formularze ankietowe.

Konsultacje społeczne adresowane są do mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Propozycje nazw ulic na formularzu ankietowym należy składać w terminie od 1 do 31 grudnia 2020 roku.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Formularz ankietowy można uzyskać:

– w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym: http://bip.tomaszow.miasta.pl, w zakładce „Konsultacje Społeczne”, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.tomaszow-maz.pl) w zakładce „Strefa mieszkańca” – „Konsultacje społeczne”.

– w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, parter budynku głównego, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w godzinach pracy Urzędu.

Wypełniony formularz ankietowy można składać:

1) w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Maz. ul. POW 10/16, parter budynku A, w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy Urzędu Miasta,

2) w wersji elektronicznej w formie skanu ankiety przesłanego na adres email: wgn@tomaszow-maz.pl.

Propozycje nie będą rozpatrywane, jeśli zostaną złożone:

1) w innej formie niż na formularzu ankietowym,

2) po terminie wskazanym w ogłoszeniu,

3) jako anonimowe

4) a także jeśli proponowane nazwy będą:

  1. a) obraźliwe, wulgarne, ośmieszające, poniżające,
  2. b) nazwami które już istnieją w mieście Tomaszowie Maz.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami.

Wyniki konsultacji społecznych, poza sytuacjami określonymi w ustawach, mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.    

Pliki do pobrania

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook