Powrót do listyPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim przekazuje następującej treści informację:

Stosownie do zapisu § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. poz.1758) osoba poddana obowiązkowej kwarantannie w następstwie narażenia na chorobę zakaźną lub pozostając w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazując objawów chorobowych, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu nazwisku oraz nr PESEL i numerze telefonu tych osób jeśli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w tym przez telefon.

Do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, o których mowa powyżej, stosuje się § 4 w/w rozporządzenia. Decyzji organu nie wydaje się.

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności w tym przez telefon. Niezależnie od powyższego winna złożyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny zawierające dane osobowe, o których mowa w przepisie, wraz z podpisem tej osoby.

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych w oświadczeniu. Wystąpienie w tym zakresie wymaga uzasadnienia.

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook