Powrót do listyRozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędna infrastrukturą

„Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą”

w ramach

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

W dniu 30 listopada 2020 r. podpisany został protokół odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 4.540.506,64 zł brutto (wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.493.880,48 zł; wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.046.626,16 zł), w tym dofinansowanie ze środków FDS w kwocie 2.795.105,00 zł. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano m.in.:

– roboty rozbiórkowe,

– konstrukcję jezdni o szerokości 5,50 m i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej,

– chodnik o szerokości 2,00 m oraz ścieżkę rowerową o szerokości 2,00 m,

– sieć kanalizacji deszczowej,

– sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zaślepionymi na granicy linii rozgraniczającej oraz najazdową przepompownią ścieków,

– sieć wodociągową wraz z przyłączami zaślepionymi na granicy linii rozgraniczającej,

– oświetlenie uliczne,

– oznakowanie poziome i pionowe.

Nad zrealizowanymi robotami prowadzony był nadzór inwestorski:

– w branży budowlanej, przez pracownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Inwestycyjnych,

– w branży wod-kan. przez firmę P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga, z miejscowości Rąbień, zgodnie z podpisaną umową na kwotę 35.055,00 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków FDS 12.269,00 zł,

– w branży elektrycznej przez firmę Usługi Projektowe i Inwestycyjne mgr inż. Krzysztof Popiołek, z miejscowości Smardzewice, zgodnie z podpisaną umową na kwotę 8.610,00 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków FDS 6.428,00 zł.

 

Zrealizowana inwestycja oznakowana została dwoma tablicami informacyjnymi, których wykonawcą była firma M3MEDIA Radosław Bernaciak z Tomaszowa Mazowieckiego. Łączna kwota brutto wykonanych tablic wyniosła 1.279,00 zł, w tym dofinansowanie z FDS 1.023,00 zł.

 

Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 
Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook