Powrót do listyRuch Narodowy Tomaszów Mazowiecki zajął stanowisko w sprawie opłat za gospodarkę odpadami w mieście

Stanowisko powiatowych struktur Ruchu Narodowego w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim dotyczącej zmiany sposobu naliczenia opłat za gospodarkę odpadami.

Prezes Koła Ruchu Narodowego Piotr Płoszyński na konferencji prasowej w dniu 2 grudnia o godz. 10.00, przed Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wydał oświadczenie w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim dotyczącej zmiany sposobu naliczenia opłat za gospodarkę odpadami. Prezentacja stanowiska lokalnych struktur Ruchu Narodowego wynika z tego, iż w porządku sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na 3 grudnia procedowany będzie projekt wyżej wymienionej uchwały, a wskazane w projekcie uchwały dane budzą dużą wątpliwość.

Chcielibyśmy zauważyć, że projekt uchwały zmieniającej system naliczenia opłat zawiera nieścisłości. W projekcie podana  jest stawka za selektywną zbiórkę odpadów na 8,4 zł/m3, natomiast w uzasadnieniu do tegoż projektu stawkę określono na  7,5zł/m3. Takie rozbieżności pociągają za sobą konieczność doprecyzowania stawki, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Proszę Państwa przeprowadzając analizę danych zawartych w Zarządzeniu nr 364/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat oraz w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • budżet na 2020 zakładał dochody w wysokości około 14 700 000 zł w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w planowanym budżecie jest to kwota około około 16 800 000 zł
  • według danych (zużycie wody za 2019 roku wyniosło 2 484 144,00 m3) zawartych w projekcie omawianej uchwały wynika, że dochody mogą osiągnąć kwotę około 20 000 000 zł, kwota nie uwzględnia gospodarstwa nie podłączone oraz opłat za worek oraz zbiórki nieselektywnej
  • czym jest podyktowany wzrost o około 3 mln zł w stosunku do projektu budżetu.
  • Zauważamy, że przy przedstawionych wyliczeniach stawka uwzględniająca zużycie wody mogłaby się zamknąć w około 6,8 zł/m3.

Postulujemy zatem:

  • Aby na najbliższej sesji Prezes Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej przedstawił rzetelne zestawienie kosztów ponoszonych w związku z gospodarką odpadami w 2020 roku oraz prognozowane koszty na 2021;

Takowa informacja pozwoli określić czy poprzez zawyżenie kosztów a tym samym osiągniecie zysku z tego tytułu Urząd Miejski jako właściciel spółki nie chce kosztem mieszkańców ratować swój budżet.

Wynika to z faktu, iż środki zgromadzone z opłat od obywateli można przeznaczać tylko na gospodarkę odpadami.

  • Wskazanie na sesji przez Prezydenta Miasta ilości nieruchomości nie korzystających z wodociągów miejskich oraz jaka to liczba mieszkańców.
  • jednocześnie chcielibyśmy poznać także ilość osób posiadających zarówno dostęp do wodociągów miejskich jak i własne źródło wody. W takich przypadkach może dojść do nieprawidłowości.
  • w związku czasem pandemicznym i nadchodzącym spowolnieniem bądź kryzysem gospodarczym apelujemy o wstrzymanie podwyżek opłat za śmieci do czerwca lub lipca 2021. Ulży to mieszkańcom w tych trudnych czasach.

 

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że sama metodą naliczenia opłat ze względu na zużytą wodę bardziej uszczelnia system poboru opłat za gospodarkę odpadami, wyklucza część nieścisłości, aczkolwiek daleko jej do doskonałości.

 

2 grudnia 2020 g. 10.00

Prezes Koła Ruchu Narodowego
Tomaszów Mazowiecki
Piotr Płoszyński

 

 

 

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook