Powrót do listySpalski Konkurs Fotograficzny po raz piąty

Po raz kolejny Gmina Inowłódz wraz z Lokalna Organizacją Turystyczną w Spale organizuje Spalski Konkurs Fotograficzny, którego celem jest uwrażliwienie na piękno przyrody i otaczającego nas świata oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny, jak również ukazujących negatywny wpływ ingerencji człowieka lub zostały stworzone przez działalność człowieka.
Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze Gminy Inowłódz, szczególnie ze wskazaniem na Spałę i okolicę, na terenach parków krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000, lasów, terenów nadpiliczych i miejscowości w Gminie Inowłódz, w okresie 01.09.2020 do 15.11.2020.
Konkurs ogranicza się do 3-ech kategorii tematycznych:

Portret i fotografia Gminy Inowłódz „PN”- zabytki architektury, skanseny, obiekty militarne, obiekty przemysłowe, fabryki, architektura inżynieryjna w otoczeniu przyrody

Przyroda i natura Gminy Inowłódz „PF”- parki krajobrazowe, puszcza, meandry rzek, szlaki wodne, tereny naturalne, fauna i flora.

Spała – miejsce magiczne „PS”- Spała, zabytki architektury, architektura inżynieryjna, inne obiekty w otoczeniu przyrody, a także sama przyroda.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, bez względu na miejsce zamieszkania w Polsce. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych i średnich, które nie ukończyły 18-go roku życia, w chwili zakończenia terminu przyjmowania prac do konkursu. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

Konkurs zorganizowany jest dla 2-óch grup wiekowych uczestników, w każdej z 3-tech kategorii tematycznych:

– dzieci w wieku do lat 15-u;

–  młodzież od 15-u do 18-u lat.

Miejsce złożenia prac: Sekretariat Urzędu Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz lub na adres mailowy: technocer@wp.pl.

Obowiązuje osobiste złożenie prac, przesyłką pocztową poleconą lub za pośrednictwem poczty mailowej: na adres: technocer@wp.pl
Materiały należy oznaczyć napisem: V Spalski Konkurs Fotograficzny 2020.

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Urzędu Gminy w Inowłodzu, Gminnego Centrum Kultury i Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 czerwca 2020 roku i trwa do 15 listopada 2020 r. włącznie. Okres ten obejmuje czas w jakim powinny być dostarczone prace konkursowe.

Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 15-30 listopada 2020 r. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach 06- 31.12.2020 r. w salach Zamku Królewskiego w Inowłodzu.

Regulamin konkursu fotograficznego 30.05.2020-skonwertowany

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook