Powrót do listyStyczniowa sesja Rady Gminy Inowłódz

    W dniu 27 stycznia 2022 r. XLV sesja Rady Gminy Inowłódz rozpoczęła się ślubowaniem Pani Teresy Kupis, która w dniu 16 stycznia 2022 r. w Okręgu Wyborczym nr 11 Królowa Wola w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Inowłódz została wybrana Radną Gminy Inowłódz.

   Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Kazimierz Grygiel wręczył stosowne Zaświadczenie, następnie Wójt Pan Bogdan Kącki i Przewodniczący Rady Pan Robert Pawłowski złożyli gratulacje i życzyli owocnej współpracy.

  Wójt w swoim przemówieniu przypomniał, że wybory uzupełniające zostały przeprowadzone na skutek wygaśnięcia mandatu Radnej Pani Małgorzaty Małek, bardzo oddanej lokalnemu społeczeństwu, która zmarła w dniu 7 października 2021 r.

  Przyjęto zmianę Uchwały Nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania imiennych składów osobowych członków Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz, Pani Teresa Kupis została członkiem Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych oraz Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

   Ponadto na sesji przyjęto „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Inowłódz na lata 2021-2024”, którego uchwalenie wypełnia wymóg ustawowy, ale jednocześnie pozwala zebrać w jednym dokumencie informacje dotyczące aktualnego stanu ochrony zabytków i zamierzeń gminy w tym zakresie w najbliższych latach, co umożliwi monitorowanie podejmowanych działań w dziedzinie opieki nad zabytkami.

   W informacji o pracy między sesjami Wójt Gminy poinformował min. o działaniach związanych z uczestnictwem Gminy Inowłódz w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF) oraz o perspektywach i możliwościach inwestycyjnych z tego wynikających.

   Poinformował również o Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, do której przystąpiła Gmina Inowłódz i perspektywie budowy 20 mieszkań w Inowłodzu, w ramach tego projektu.

Tekst: Renata Dąbrowicz/Foto: Piotr Gawin

 

 

 

 

 

 

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook