Powrót do listyWrześniowa sesja Rady Gminy Inowłódz

Podczas XXVIII sesji Rady Gminy Inowłódz przedstawiono Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Inowłódz za rok szkolny 2019/2020.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w ubiegłym roku wyniosły 5.073.021,68 zł., natomiast subwencja oświatowa 2.982.541,00 zł i pokryła jedynie 61% wydatków na zadania oświatowe.

Koszty funkcjonowania szkół w ostatnich latach rosną sukcesywnie przy nieznacznym wzroście subwencji oświatowej z budżetu państwa. Od roku 2017 subwencja oświatowa do szkół wzrosła o 263.404,00 zł, a koszty wszystkich szkół i przedszkoli w tym czasie wzrosły o 319.774,87 zł.

Obecnie w Gminie Inowłódz funkcjonują dwie szkoły publiczne: w Brzustowie, Inowłodzu, jedna niepubliczna w Królowej Woli oraz jedno niepubliczne przedszkole w Inowłodzu.

Na sesji Rada Gminy Inowłódz podjęła uchwały w sprawie:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020 – 2035.

– zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020.

– wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 582/1 w obr. Brzustów, gm. Inowłódz.

Rada przyjęła także Informację o realizacji uchwał Rady Gminy Inowłódz podjętych                 w I półroczu 2020 r.

Ponadto na sesji Wójt w imieniu pracowników Urzędu Gminy Inowłódz i Przewodniczący w imieniu Rady Gminy Inowłódz uroczyście podziękowali i pożegnali odchodzącą na emeryturę Panią Elżbietę Kośka, która pełniła funkcję Kierownika USC.

 

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook