Kalendarz powiatu

Nadchodzących wydarzeń: 1
«maj 2024 »
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Sonda

Ile wydaliście pieniędzy w tym roku na Wszystkich Świętych? Na znicze, kwiaty i inne ozdoby na grób?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Przez dwa lata rządów PiS zobowiązania miasta rosną o 24 mln zł!

W grudniu 2014 r., a więc w niespełna miesiąc po tym jak do władzy w naszym mieście doszedł PiS, a prezydentem został Marcin Witko, wieloletnia prognoza finansowa (WPF*) dla Tomaszowa sięgała 2022 roku. Przygotowywała ją ekipa ustępującego prezydenta Rafała Zagozdona. Dochody dla Tomaszowa oszacowano wówczas na 190 mln zł. Co roku, przez sześć lat, miasto miało wyzbywać się majątku własnego za kwoty 5-9 mln zł/rocznie, co dawało 41,5 mln zł wpływów do budżetu.

Zakładany poziom dochodów ze sprzedaży majątku był warunkowany uzyskaniem odpowiedniego wskaźnika obsługi zadłużenia, którego wysokość kształtuje nadwyżka operacyjna, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody ogółem. Wobec zamrożenia wzrostu dochodów bieżących z podatków i opłat lokalnych przez wiele poprzednich lat, a także przyjęcia szybkiej ścieżki spłaty zaciąganych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych (tak aby koszty obsługi zadłużenia były jak najniższe) – dochody za sprzedaży majątku były przyjmowane na stosunkowo wysokim poziomie. Ponadto sprzedaż nieruchomości winna wpływać na rozwój miasta poprzez realizacje nowych inwestycji, nowych miejsc pracy, itp. Tym samym zwiększać dochody bieżące dla budżetu miasta. A także wpływać na wizerunek miasta. Poza tym zakładano, że mieszkańcy miasta będą się systematycznie bogacić co sprawi, że w przeciągu ośmiu lat dochody z tytułu podatku od osób fizycznych wzrosną z 39 mln zł (2014 r.) do ponad 52 mln zł (2022 r.) Jest to statystycznie ok. 1.625 tys. zł. rocznie. Dane historyczne w tym zakresie potwierdzają realność takiej dynamiki wzrostu, przy notowanym spadku liczby mieszkańców od wielu lat. Nie zapomnijmy bowiem, że liczba mieszkańców w tym czasie będzie systematycznie się kurczyła. Średnio co dwa lata ubywa 1000 tomaszowian.

O prognozy demograficzne w naszym mieście nikt nikogo nie pyta, choć teoretycznie mamy uchwalone dokumenty strategiczne sięgające 2020 r. Wiadomo jednak, że przy stosunkowo niskim przyroście naturalnym notujemy wysoki wskaźnik migracji.

Dokumenty strategiczne miasta budzą wciąż ogromne wątpliwości. Niektóre z nich, z uwagi na ich okres obowiązywania jeszcze funkcjonują, a inne nie były od chwili uchwalenia aktualizowane. Ponadto w ostatnim roku poprzedniej kadencji były opracowane nowe dokumenty strategiczne za dużą kwotę dofinansowania z dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego tj. strategia rozwoju miasta i strategie szczegółowe m.in. dotyczące rynku pracy i szkolnictwa, rozwoju turystyki, komunikacji jako obszaru funkcjonalnego rzeki Pilicy.

WPF wiele miejsca poświęca wydatkom, spłatom zobowiązań, kwotom długu. W zalewie liczb, które grupuje i porządkuje dokument, przytoczymy zaledwie kilka.

Prognoza sprzed niespełna dwóch lat zakładała wzrost wydatków z 200 mln w 2014 r. do 210 mln w 2022 r.

W 2014 r. spłaty rat kapitałowych i pożyczek wyniosły 2,4 mln zł. W tym roku miały wynieść 10,6 mln zł. Od 2014 r., przez 5 lat miały rosnąć aż do kwoty ponad 16 mln rocznie (lata 2018 i 2019), by od 2020 r., systematycznie spadać do kwoty 3,5 mln zł (w 2022 r.). W sumie do 2022 r. z budżetu miasta mieliśmy spłacić prawie 83 mln zł rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Wg. tej prognozy kwota długu miasta miała systematycznie się obniżać od 82,6 mln zł (2014 r.) do zera w 2022 r.

Mamy końcówkę 2016 r. Od przytaczanej prognozy nie minęły nawet dwa lata. Obecna ekipa sporządza ten dokument i koryguje przy konstruowaniu budżetu rocznego dla miasta, a też przy każdorazowym wprowadzaniu budżetowych poprawek. Oto dane z WPF na koniec września 2016 r.

Po pierwsze, prognoza budżetowa w przeciągu niespełna dwóch lat wydłużona została o kolejnych… osiem lat. Oznacza to, że spłaty zobowiązań sięgają już nie do 2022 r., ale do 2030 r.! Wydłużenie okresu spłaty spowodowane jest zaciągnięciem nowych zobowiązań kredytowych i zmniejszeniem rat spłaty dotychczasowych kredytów w poszczególnych latach, co spowoduje znaczny wzrost kosztów obsługi zadłużenia.

W 2016 roku nie widać nowych dochodów na inwestycje z tzw. źródeł pozabudżetowych. Finansuje się je z kredytów tzn. wzrostem deficytu budżetowego. Do 2019 roku planuje się zaciągnąć nowe kredyty na łączną kwotę 50.330 tys. zł!

Pierwotnie uchwalony budżet na 2016 rok zakładał nadwyżkę budżetową w wysokości 2.413 tys. zł, a po zmianach wprowadzonych do września br. zaplanowano deficyt w wysokości 13.755 tys. zł.

Optymistyczniej niż wcześniej zakładano, mają kształtować się dochody miasta. Na ten rok mają wynieść 224 mln zł. To wzrost w stosunku do minionego roku o ponad 34 mln zł. Jeszcze żaden rok budżetowy nie przyniósł takiej dynamiki wzrostu dochodów. Podniesienie podatków, przed którym tak bronili miasto radni PiS, gdy byli jeszcze w opozycji, nie skutkowało aż takim wzrostem wpływów do budżetu. Ten wzrost to dotacja z budżetu państwa na realizacje zadania 500 plus sięgająca ponad 28 mln zł. Równolegle z budżetu państwa nasze miasto otrzymuje dotacje na świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego w kwocie prawie 21 mln zł. Obydwa zadania dla miasta są zadaniami zleconymi.

Zakładany wzrost dochodów nie wynika ani ze wzrostu zamożności tomaszowian, ani ze sprzedaży majątku własnego. Przez 6 lat wpływy z tytułu sprzedaży majątku wg obecnej prognozy spadają do niecałych 26,5 mln zł (o 15 mln zł w stosunku do wcześniejszych założeń). Jest to możliwe za względu na podwyższenie podatków lokalnych, z tego tytułu planowany wzrost w 2016 roku ma wynieść ok. 2 mln zł oraz rozciągnięcie w czasie spłaty zaciągniętych dotychczas kredytów. Na 2030 r. prognoza zakłada wpływ do budżetu od osób fizycznych na poziomie 62 mln zł! Do tego czasu Tomaszów skurczy się o 7 tys. osób. Skąd te optymistyczne dane o wzroście zasobności tomaszowian? Na ulicach i w sklepach ich nie widać.

Zupełnie inaczej rozkładają się obecnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. W odniesieniu do wcześniejszej prognozy raty na ten rok obniżamy do 8,1 mln zł. Ponieważ prognoza finansowa wydłużona została o osiem lat, do spłaty mamy już nie 82,6 mln zł, a 106,6 mln zł. Czyli niecałe dwa lata obecnej ekipy rządzącej skutkują wzrostem zobowiązań miasta o 24 mln zł!

Kwota ta nie wzięła się znikąd. Wg. planów budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma kosztować ponad 50 mln zł. Do tego dochodzi jeszcze stadion, również przy ul. Strzeleckiej za kolejne 16 mln zł, a więc kolejne 16 mln zł nowego kredytu.

Szkoda, że nie możemy posłuchać co na temat tak rozhulanych, niczym nie równoważonych inwestycji i wzrostu zadłużenia miasta miałby do powiedzenia osiem lat temu… radny Marcin Witko. Jako członek Komisji Budżetowej wielokrotnie podczas sesji Rady Miejskiej upominał prezydenta Zagozdona przed kapitałochłonnymi inwestycjami i rosnącym zadłużeniem miasta oraz znacznym wzrostem kosztów bieżących generowanych przez nowe obiekty. Najwyraźniej prezydenta Witko nie ma kto przestrzegać.

* Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) to instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jak dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe, wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Obligatoryjnym elementem WFP jest również kwota długu (miasta) wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

« Powrót

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook