Kalendarz powiatu

Nadchodzących wydarzeń: 1
«grudzień 2023 »
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sonda

Ile wydaliście pieniędzy w tym roku na Wszystkich Świętych? Na znicze, kwiaty i inne ozdoby na grób?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czerniewice z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czerniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego io wolontariacie za rok 2016

Wstęp

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Wójt Gminy Czerniewice zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Roczny program współpracy Gminy Czerniewice na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, został przyjęty przez Radę Gminy Czerniewice uchwałą Nr XVIII/70/15 z dnia 10 listopada 2015 r., a następnie zmieniony uchwałą Nr XXII/93/16 Rady Gminy Czerniewice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie uchwały Rady Gminy Czerniewice Nr LVII/265/10 z dnia 14 października 2010 r. W trakcie przeprowadzonych konsultacji, ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego nie wpłynęły uwagi ani propozycje zmiany Programu współpracy. Z przebiegu konsultacji sporządzono protokół.

Współpraca o charakterze finansowym

Na wykonanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Czerniewice na 2016 rok przeznaczono kwotę 70.000,00 zł.

W 2016 roku ogłoszono 1 konkurs ofert na realizację zadań ujętych w Programie. Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Czerniewice w dniu 10 lutego 2016 r. Nabór ofert trwał do 04 marca 2016 r. Konkurs dotyczył zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” obejmującego:

  1. 1. Szkolenie, organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach sportowych dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej (do 18 roku życia)

2. Szkolenie, organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach sportowych w zakresie piłki nożnej (powyżej 18 roku życia),
3. Organizowanie uczestnictwa młodzieży i osób dorosłych w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej,
4. Szkolenie, organizowanie i udział w rozgrywkach i zawodach sportowych w bilardzie,
5. Szkolenie w gry planszowe – szachy i warcaby,
6. Szkolenie i rozwijanie umiejętności gry w tenisa stołowego,
7. Z
akup strojów i sprzętu sportowego dla zawodników.

W konkursie wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie współpracy, oferta została zweryfikowana pod względem formalnym i zaopiniowana pozytywnie.

Zestawienie zawartych umów:

L.p. Nazwa
Organizacji
Rodzaj
zadania

Data
zawarcia
umowy

Kwota
dowfinansowania
w zł
1. Ludowy Klub Sportowy
„RELAX” Czerniewice
Upowrzechnienie
ultury fizycznej
i sportu
8.03.2016 r. 70.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji została wykorzystana w 100%. Nie nastąpiło jej zmniejszenie, ani zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy.

Współpraca o charakterze pozafinansowym

Gmina Czerniewice wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych.

Działalność promocyjna:
Gmina promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania podczas gminnych imprez, m.in. dożynek gminnych, konkursu kulinarnego, święta strażaków ochotników oraz imprez wyjazdowych. Wójt Gminy Czerniewice obejmował patronatem przedsięwzięcia inicjowane przez organizacje pozarządowe. Były to m.in. zawody sportowe.

Wsparcie organizacyjne:
Istotną częścią współpracy Gminy Czerniewice z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów (sal sportowych, boiska sportowego, świetlic wiejskich, boiska „Orlik”, strażnic OSP, lokalu szkoły w Czerniewicach, lokalu GOK). Gmina Czerniewice wspomagała również organizacje pozarządowe w procesie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działalność statutową.

Podsumowanie

Gmina Czerniewice realizując Program współpracy w 2016 r., udzieliła organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. Ogłoszono 1 konkurs ofert, w którym 1 podmiot otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Rozdysponowano łącznie kwotę 70.000,00 zł.

W trakcie realizacji Programu współpracy nie wpłynął żaden wniosek (oferta) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie określenia kolejnych zadań (niewymienionych w Programie współpracy) i ogłoszenia konkursów na ich realizację. Nie wpłynęły również uwagi i zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.

W 2016 roku Gmina Czerniewice współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem Gminy oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Działania te nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz realizacji ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców.

Wójt Gminy Czerniewice
/-/ Andrzej Bednarek

Źródło: www czerniewice.pl

« Powrót

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook