Kalendarz powiatu

Nadchodzących wydarzeń: 1
«czerwiec 2023 »
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Sonda

Czy strajki w Tomaszowie Maz. powinny nadal się odbywać?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki z jednogłośnym absolutorium po raz dziesiąty [filmy, zdjęcia]

Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki jednogłośnie udzieliła absolutorium za rok ubiegły wójtowi Franciszkowi Szmiglowi. Wcześniej przyjęto także „Raport o stanie gminy w 2020 r.”.

6 lipca 2021 r. o godz. 12.00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Twardej ul. Główna 117 odbyły XLII obrady Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki – Krystyna Pierścińska. Wśród radnych, na sali obecni byli m.in. wójt gminy Franciszek Szmigiel, skarbnik Aneta Maciążek, sekretarz Przemysław Sepkowski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Karolina Pittner-Wąchała, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Kamila Ciupa.

W porządku obrad sesji absolutoryjnej, pośród innych punktów, znalazły się także te dotyczące podsumowania 2020 r. wójt Franciszek Szmigiel raz jeszcze przedstawił „Raport o stanie gminy w 2020 r.”, omawiając m.in.: kwestie zarządzania gminą, współpracę z innymi organizacjami, pracę Rady Gminy i jednostek pomocniczych, stan finansów, najważniejsze inwestycje czy kwestie ochrony środowiska (wcześniej radni szczegółowo zapoznawali się z dokumentem podczas posiedzeń komisji RG).  

Tuż po debacie nad „Raportem…” radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. – Dziękuję za jednomyślność i zrobię wszystko, by zaufania nie zawieść. To dla mnie motor napędowy do dalszego działania – mówił tuż po głosowaniu wójt.  

Z kolei sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu gminy za 2020 rok przedstawiła skarbnik gminy Aneta Maciążek. W roku 2020 dochody gminy wyniosły 67.585.881,48 zł (tj. 96,24% planu), wydatki zrealizowane zostały w wysokości 68.165.240,94 zł (90,47% planu). Deficyt 5.119.048,37 zł. Zadłużenie na koniec 2020 r. wyniosło 22.784.687,21 zł.

Pozytywną opinię co do wykonania ubiegłorocznego budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, a także Komisja Rewizyjna Rady Gminy, w związku z czym ta ostatnia wystąpiła o udzielenie wójtowi gminy absolutorium.  

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych i wszyscy jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium wójtowi Franciszkowi Szmiglowi za 2020 rok.

– Życzymy realizacji wszystkich podjętych działań, dobrej współpracy z Radą Gminy, wytrwałości i akceptacji mieszkańców, a także sukcesów, które będą motywacją do dalszej pracy – gratulowała wójtowi 10 już absolutorium przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Pierścińska.  

– Zadanie przez państwa radnych zadane zostało wykonane. Dziękuję za pozytywną jego ocenę. Zaufanie i jednomyślność w działaniu dają więcej energii i zrobimy wszystko, by kolejny budżet był jeszcze lepszy – mówił tuż po głosowaniu wójt gminy.

– Dzielę się z państwem tą satysfakcją i przekazuję podziękowania państwu radnym – bez państwa akceptacji i decyzji nic nie udałoby się zrobić. Te podziękowania są dla nas wszystkich – mówił.  

Wójt podziękował także jednostkom pomocniczym oraz wszystkim pracownikom urzędu za współpracę, bowiem, jak podkreślił, dobre wykonanie budżetu to sukces nie tylko władz gminy, ale również wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.

W drugiej części obrad radni podjęli uchwały w sprawach m.in. zmian w wieloletniej prognozie finansowej, zmiany budżetu gminy na rok 2021, najwięcej emocji w końcowej części obrad przyniósł przedostatni punkt podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach Łazisko i Niebrów. I tak za przyjęciem planu głosowało 10 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.

Spotkanie przebiegło z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XLI.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym w tym o pismach, które wpłynęły do Rady.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz debata nad raportem o stanie Gminy Tomaszów Mazowiecki za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki wotum zaufania.
9. Przedłożenie sprawozdania z wykonania zadań pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2020.
10. Przedłożenie sprawozdania w wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.
11. Przedłożenie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Smardzewicach w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
12.1.Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.
12.2.Przedstawienie opinii Komisji Finansowej.
12.3.Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tomaszów Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
13.1Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonani a budżetu gminy za rok 2020.
13.2Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki absolutorium.
13.3 Przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
13.4 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021.
17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XL/237/21 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 13 maja 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tomaszów Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030, w tym trybu jej konsultacji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 2 – Chorzęcin.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Tomaszów Mazowiecki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach Łazisko i Niebrów w gminie Tomaszów Mazowiecki.
23. Zakończenie obrad.

Pełna relacja w materiale filmowym

« Powrót

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook