Kalendarz powiatu

Nadchodzących wydarzeń: 1
«maj 2024 »
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Sonda

O jakiej porze roku plac Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim wygląda lepiej?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Lubochnia. Kadencja wielu inwestycji – DROGI

W obecnej kadencji jak i w poprzedniej do najważniejszych zadań należy zaliczyć budowę i modernizację dróg. W obecnej kadencji zostało wybudowanych, zmodernizowanych 16 kilometrów, a w latach 2011 – 2014 9 kilometrów co daje łącznie 25 kilometrów dróg.

Przy bardzo dużym poziomie realizacji inwestycji przez gminę kwota długu w przeliczeniu na jednego mieszkańca według stanu na dzień 31 grudzień 2017 roku wynosi 868,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia gminę na tle Powiatu Tomaszowskiego w tym zakresie.

Gmina Lubochnia od roku 2011 podjęła wiele działań w zakresie budowy dróg, które dają możliwość rozwoju gminy. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze drogowej następuje nie tylko rozwój gospodarczy, ale również poprawia się jakość życia mieszkańców na miarę  XXI wieku. Na przestrzeni ośmiu lat wybudowano i przebudowano ok. 19,5 km dróg gminnych (oprócz powiatowych). W większości były to drogi  z pełną podbudową, chodnikami, utwardzonym poboczem, infrastrukturą.  Łączna wartość tych inwestycji to 18.548.623,59 zł

Z czego pozyskano z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych (schetynówki) 5 092 989,00 zł, z funduszu ochrony gruntów rolnych  1 383 925,00 zł i pomoc finansowa od powiatu tomaszowskiego 1 341 000,00 zł. Łącznie pozyskano z zewnątrz na budowę dróg kwotę 7 817 914,00 zł. 

Oprócz tego gmina dofinansowała budowę i remonty dróg powiatowych na łączną kwotę  2 167 994,00 zł o długości około 5,5 km.

Reasumując wybudowano łącznie około 25 km dróg.

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 116258E Nowy Glinnik – Dąbrowa – Dąbrowa Osiedle – Podlas – Glinnik na odcinkach przez miejscowość Glinnik oraz Nowy Glinnik

Ze względów finansowych inwestycja obejmująca rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 116258E Nowy Glinnik -Dąbrowa- Dąbrowa Osiedle-Podlas- Glinnik o długości 5 769 mb  realizowana była etapami. Jako pierwszy etap w 2014 r. został  rozbudowany odcinek drogi gminnej o długości 2 430 mb., w miejscowościach Dąbrowa Osiedle, Dąbrowa i Nowy Glinnik od km 02+800 do km 05+230 („środkowy” odcinek drogi). W 2014 r. zostały także wybudowane chodniki w miejscowości Glinnik na odcinku od km 0+000 do km 2+131,60. W celu kompleksowego rozwiązania problemu braku dróg o odpowiednich parametrach na tym terenie, konieczna była dalsza realizacja inwestycji. W marcu 2015 r. rozpoczęte były prace przy rozbudowie kolejnych odcinków drogi gminnej w miejscowości Glinnik, Glinnik Podlas (o długości 2,8 km) oraz w miejscowości Nowy Glinnik o długości ok. 0,5 km.   Inwestycja obejmowała rozbudowę w/w dróg, tj. wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia drogi, budowę chodników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego w terenach wiejskich, rozwiązanie kolizji linii napowietrznej NN wraz z budową oświetlenia ulicznego, oraz rozwiązanie kolizji teletechnicznych. W ramach tego zadania wykonano także przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą powiatową oraz przebudowę pętli autobusowej w Nowym Glinniku. Wartość całego przedsięwzięcia wraz z wykonanymi w 2014 r. chodnikami, pętlą i odwodnieniem  wyniosła 4.055.396 zł. ( droga – 3.258.388 zł, chodniki, pętla, odwodnienie – 797.008 zł ). Inwestycja drogowa sprawiła, że wybudowano niemal od podstaw prawie 6 km drogi o łącznej wartości 6.708.997 zł.

Gmina Lubochnia otrzymała na ten cel dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  w wysokości 1 382 756,00 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych  dróg w  wysokości 344 160,00 zł. Wkład finansowy przy realizacji tak ważnego dla naszej gminy przedsięwzięcia miały także władze Powiatu Tomaszowskiego  w kwocie 290 000,00 zł. Dzięki temu wsparciu uzyskaliśmy dodatkowe punkty przy ocenie naszego wniosku przez Urząd Wojewódzki. Ponadto na ciągi piesze Gmina otrzymała wsparcie finansowe z Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy w kwocie 384.950 zł.
 

Skrzyżowanie dróg z droga powiatową w Glinniku

Droga w Nowym Glinniku

Droga w Glinniku

Dużym problemem przy budowie dróg w Glinniku jest odwodnienie. Projekt przygotowany w 2010 roku nie zakładał odwodnienia i dlatego też należało przeprojektować dokumentacje. W związku z tym w roku 2012 zakupiono działkę we wsi Glinnik z przeznaczeniem jej na budowę zbiornika odparowującego wodę. Umożliwiło to budowę drogi. Jednak problem odwodnienia pozostał jeszcze do rozwiązania w drugiej części wsi i tutaj również postanowiono problem ten rozwiązać poprzez budowę zbiornika. I w tym celu w roku 2017 zakupiona została jedna działka a w roku 2018 kolejna (sąsiednia) i zostanie zlecone przygotowanie dokumentacji.

Zbiornik odparowujący w ramach odwodnienia drogi w miejscowości Glinnik

Budowa drogi w m. Dębniak

W 2016 roku zakończono prace budowlane przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Dębniak. Długość przebudowanego odcinka to 0,57 km. Szerokość jezdni wynosi 4,5 m. Zakres inwestycji obejmował roboty drogowe polegające na wykonaniu nowej podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 215 752, 76 zł brutto.Droga w miejscowości Dębniak

Ponadto w roku 2014 wybudowano w tej miejscowości drogę o długości 0,6 km w kierunku lasu do Zaosia. Wartość wykonanych robót wyniosła 229 468,76 zł.

Droga w m. Dębniak w kierunku lasu do Zaosia

Budowa drogi w miejscowości
Tarnowska Wola – Bielawy o długości 0,950 km.

Inwestycja obejmowała rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni i wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni bitumicznych z AC, wykonanie rowów przydrożnych, przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów, wykonanie poboczy z kruszywa, wykonanie nowego oznakowania pionowego, przebudowę linii napowietrznej i kablowych przyłączy elektroenergetycznych, przełożenie istniejących opraw oświetlenia ulicznego.

Wartość robót budowlanych wyniosła ostatecznie 636 244, 35 zł brutto. Zadanie zrealizowane zostało w 2017 r.Droga w m. Tarnowska Wola – Bielawy

Ponadto w 2013 roku przebudowana została droga również  w Tarnowskiej Woli na odcinku o długości 350 mb, wartość zadania wyniosła 95 370 zł.Droga w miejscowości Tarnowska Wola

Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Bogusławskiego
w miejscowości Lubochnia Dworska

W marcu 2015 r. zakończone zostały prace budowlane związane z przebudową i rozbudową ulicy Bogusławskiego w miejscowości Lubochnia Dworska. W ramach zadania wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości 525 mb oraz chodnik o długości około 59 mb, w kierunku tzw. „serwisówki”. Wybudowano również kanalizację deszczową na długości około 239  mb wraz z wpustami deszczowymi, studniami rewizyjnymi oraz włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Placu Jagiełły.

Wartość inwestycji wyniosła 486 314 zł. 

Droga w m. Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego

Budowa przepustu na rzece Lubochenka
w miejscowości Lubochnia Dworska

W 2013 roku została zakupiona przez Gminę działka z przeznaczeniem na budowę drogi od ulicy Za Wodą w kierunku drogi serwisowej S8. Wynikało to z licznych wniosków składanych przez mieszkańców, gdyż jedynym połączeniem z centrum Lubochni była droga w kierunku Henrykowa i pod wiaduktem w kierunku Lubochni. Poruszanie się dzieci i osób rowerami było niebezpieczne z uwagi na duże natężenie ruchu na drodze powiatowej. Dlatego też połączenie z drogą serwisową w kierunku ulicy Bogusławskiego było tak ważne. W tym celu należało przede wszystkim wybudować nowy przepust na rzece Lubochenka.

W roku 2016 zakończono prace budowlane związane z budową przepustu na rzece Lubochenka w miejscowości Lubochnia Dworska. Wartość zrealizowanej inwestycji wynosi 150 254, 47 zł brutto.

Przepust na rzece w m. Lubochnia Dworska

Budowa drogi Jasień, Nowy Jasień – Jasień


We wrześniu 2016 r. zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej na odcinku Jasień, Nowy Jasień – Jasień. Wartość inwestycji wynosiła 3.153.985,00 zł brutto. Inwestycja dofinansowana była ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.443.731,00 zł. Urząd Marszałkowski w ramach „dojazd do pól” w wysokości 386.571,00 oraz Powiat Tomaszowski w wysokości 400.000,00 zł. W zakres inwestycji wchodziły roboty kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz drogowe obejmujące wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej. Szerokość jezdni po przebudowie 5,0 m, szerokość chodników po przebudowie 1,5 m. Łączna długość przebudowywanej drogi na odcinku Jasień – Nowy Jasień i Jasień wynosi 4,50 km.Droga w m. Nowy Jasień

Na dzień dzisiejszy zakończono prace projektowe związane z budową  drogi w miejscowościach Albertów, Jasień, Nowy Jasień. Droga ta nie mogła być objęta budową w czasie gdy prowadzono budowę przez wieś Jasień i Nowy Jasień, gdyż była konieczność poszerzenia pasa drogowego tak, aby można było  wybudować drogę z pełną infrastrukturą.Droga w m. Albertów – przed budową

Rozbudowa drogi gminnej nr 116265E (ul. Zapłotnia)

Rozbudowa  ul. Zapłotniej zrealizowana została w roku 2017. Inwestycja  obejmowała ulicę o łącznej długości 1119 m. Zakres rozbudowy drogi obejmował: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudową i wykonanie nawierzchni bitumicznych z AC, budowę zatoki autobusowej, budowę chodników z kostki brukowej betonowej, przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów z kostki brukowej betonowej, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. progi zwalniające, „kocie oczka”, oświetlenie przejścia dla pieszych, wykonanie przebudowy przepustu metodą reliningu, przebudowę kolidującej sieci i przyłączy wodociągowych nowego oznakowania poziomego i pionowego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej. 

Wartość robót budowlanych wynosiła  2 184 141,85 zł brutto.

Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 50% kosztów z „ Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” na lata 2016-2019 w wysokości 1 102 021 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim

w kwocie 350 000,00 zł. Dodatkowo Gmina otrzymała środki z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzącego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (tzw. drogi dojazdowe do pól) w wysokości 212 290 zł.

Droga w m. Lubochnia ul. Zapłotnia

Droga w m. Lubochnia ul. Zapłotnia

Obecnie trwają prace projektowe związane z budową ulicy Sportowej (przy Orliku). Droga ta będzie przebiegała wzdłuż stadionu (od ulicy Zapłotniej) do ulicy Leśnej przez Lubochnię Górki. Mieszkańcy ulicy Leśnej aby dojechać do swojej posesji aktualnie muszą korzystać z drogi, która nie ma uregulowanego stanu prawnego. Dlatego też planowana droga będzie realizowana poprzez specustawę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina Lubochnia będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach tzw. schetynówki.

Droga w m. Lubochnia ul. Sportowa – przed budową

Kolejna droga na tym terenie, która jest planowana do realizacji to droga od skrzyżowania w miejscowości Lubochnia Górki do cmentarza. Droga ta również jest projektowana w ramach tzw. specustawy. Aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej.

W roku 2011 roku wykonano przez wieś Lubochnia Górki chodniki a w roku 2012 nakładkę  asfaltową. Łączna wartości zadań wyniosła 239 684 zł. Zadania te były realizowane przy dofinansowaniu środkami funduszu ochrony gruntów rolnych.Droga wewnętrznej wraz  z chodnikami w m. Lubochnia Górki

Przebudowa zjazdu i wjazdu do Lubochenka

W ramach zadania przebudowane zostało skrzyżowanie drogi od miejscowości Lubochenek z drogą powiatową. Koszt zadania wyniósł 114 596,00 zł. Wykonanie tej przebudowy wynikało z potrzeby ułatwienia i zapewnienia bezpiecznego włączania się do ruchu na drogę powiatową.  Ponadto w bieżącym roku została przygotowana dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Kierz. Aktualnie jest przygotowywany przetarg na wykonanie robót tej drogi. Kosztorysowa wartość zadania 114 312 zł.Przebudowane skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku LubochenkaSkrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Kierza (do przebudowy)

Budowa drogi XXX lecia PRL (obecnie ulica Ogrodowa)

Został przebudowany odcinek o długości ok.130 mb. Prace dotyczyły przebudowy drogi (z pełną podbudową), budowy chodników, budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci wodociągowej. Koszt inwestycji wyniósł: 431 115,00 zł.ul. Ogrodowa w Lubochni

Budowa drogi w miejscowości Olszowie

Zmodernizowano odcinek drogi w m. Olszowiec o długości 839m. Koszt inwestycji wyniósł 204 834,66 zł.Droga w Olszowcu

Budowa drogi Małecz – Moczydła

Przebudowywana droga Małecz – Moczydła wynosiła ok. 1 km. Zostały wykonane dwie warstwy podbudowy z kruszywa oraz nawierzchnia asfaltowa składająca się z dwóch warstw: warstwy ścieralnej o grubości 5 cm oraz warstwy wiążącej o grubości 7 cm. Ponadto, wykonano utwardzone pobocze, rowy i przepusty odprowadzające wodę oraz oznakowanie poziome i pionowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 657.236,20 zł.

Droga w m. Małecz – Moczydła

Budowa drogi w miejscowości Marianka

Inwestycja polegała na budowie drogi gminnej w miejscowości Marianka. Wykonano konstrukcję jezdni łącznie z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego oraz przepusty pod koroną drogi i pod zjazdami oraz oznakowanie.

Przedmiotowy odcinek drogi rozpoczyna się od drogi powiatowej nr 4313E w miejscowości Luboszewy do końca drogi o nawierzchni bitumicznej (skrzyżowania) w miejscowości Marianka. Budowa drogi ułatwi rolnikom dojazd do pól uprawnych. Zapewni całoroczny dojazd mieszkańców miejscowości Marianka do szkoły, ośrodka zdrowia, siedziby Urzędu Gminy Lubochnia, jak również Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Przyczyni się do komfortu przejazdu, zmniejszenia kosztów utrzymania drogi oraz łatwiejszego utrzymania przejezdności w okresie zimowym.

Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Wartość zadania wyniosła 1 118 642,34 zł.

Droga została poświęcona i uroczyście oddana do użytkowania w dniu 22 września 2018 roku.Droga w m. Marianka

Budowa drogi Brenica (Eleonorów) wraz z niezbędną infrastrukturą.

Zadanie to obejmuje drogę łączącą drogę powiatową do Brenicy z drogą powiatową ulica Skierniewicka. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja na budowę drogi z pełną podbudową, pełnowymiarową i z całą infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacja, oświetlenie, chodniki itp. Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie na budowę tej drogi w ramach tzw. Schetynówek. W ramach budowy tej drogi przygotowywana jest dokumentacja na budowę ciągu pieszo jezdnego w starym śladzie istniejącej drogi.Planowana do realizacji droga w m. Brenica (Eleonorów)

Rozbudowa drogi gminnej ul. Bogusławskiego, Pl. W. Jagiełły
ul. Tomaszowska (skrzyżowanie).

Obecnie przygotowany został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach „schetynówki”. Nabór wniosków trwał do 15 września 2018 roku, rozstrzygnięcie około grudnia 2018 roku. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2019 roku. Będzie ono stanowiło dopełnienie wszystkich prac związanych z rewitalizacją centrum Lubochni.

« Powrót

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook