Kalendarz powiatu

Nadchodzących wydarzeń: 1
«wrzesień 2023 »
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Sonda

Czy skorzystam ze szczepienia na covid-19?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Lubochnia. Plan budżetu gminy na rok 2018

Projekt budżetu Gminy Lubochnia na 2018 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i jest ściśle powiązany z wieloletnią prognozą finansową. W tworzeniu dochodów i wydatków wykorzystano informację Ministerstwa Finansów o przyznanych gminie wielkościach subwencji oświatowej, wyrównawczej i z tytułu udziału gminy w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informację Wojewody Łódzkiego o planowanych dotacjach.

I DOCHODY

Planowane dochody na 2018 rok wynoszą 36 559 959,40 zł, w tym dochody bieżące 29 784 722,02 zł, a majątkowe 6 775 237,38 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco: bieżące 29 784 722,02zł tj. 81,47 % udziału w dochodach ogółem. Subwencje w wysokości 8 715 118,00 zł stanowią 23,84 % całego budżetu. Dotacje bieżące w wysokości 9 172 908,00 zł stanowią 25,09%. Dochody majątkowe stanowią 18,53 % dochodów ogółem. W dochodach majątkowych na 2018 rok zaplanowano dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwotach odpowiadających do stopnia realizacji zadań w danym roku i dotyczą zadań pn. Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych w wys. 2 660 267,65 zł (ogólna kwota dotacji w latach 2017/2018 wynosi 5 732 058,07zł), na zadanie pn. Budowa Przedszkola w Lubochni w wys. 2 248 018,77 zł (ogólna kwota dotacji w latach 2017/2019 wynosi 4 514 158,56 zł), na zadanie pn. Odnawialne źródła energii w wys. 1 476 950,96 zł.

II WYDATKI

Wydatki na rok 2018 zaplanowano na poziomie 46 369 103,00 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę  27 455 245,00 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 18 913 858,00 zł. Wydatki bieżące stanowią  59,21 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowią 40,79% i to one w głównej mierze powodują wzrost wydatków ogółem w roku 2018.              

Nadwyżka operacyjna czyli dochody bieżące minus wydatki bieżące na 2018 rok została utrzymana na porównywalnym poziomie do lat wcześniejszych i wynosi 2 329 477,02 zł.  Nadwyżka operacyjna jest bardzo ważna przy planowaniu budżetu, gdyż stanowi podstawę do wyliczenia wskaźnika dopuszczalnego spłaty zadłużenia.                                       Główne wydatki majątkowe skierowane są na budowę i naprawy dróg, oświatę i infrastrukturę gminną.

W 2017 Gmina Lubochnia przystąpiła do przebudowy centrum gminy wraz z przebudową domu ludowego w Małczu. Jest to największe zadanie inwestycyjne pn. Gmina Lubochnia Centrum tradycji kulturalnych, które będzie realizowane przy dofinansowaniu środkami unii europejskiej. Ogólna wartość zadania do realizacji  to 9 820 190,15 zł, z czego  5 732 058,07 zł dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie to jest realizowane w latach 2017/2018 i w roku 2018 będzie realizowane w kwocie 4 720 000 zł.  Zadanie obejmuje:
– przebudowę Domu Ludowego w Małczu
– zagospodarowanie przestrzeni w centrum gminy
– budowę parku przy kościele.

Ponadto realizowane jest zadanie  ściśle powiązane z budową centrum gminy i dotyczy budowy budynku użyteczności publicznej w Lubochni z przeznaczeniem m.in. na ośrodek zdrowia, rehabilitację i salę widowiskową. Wartość tego zadania wynosi 5 100 000 zł.

Złożony został przez gminę wniosek  w ramach tzw. „schetynówki” który obejmuje przebudowę skrzyżowania w centrum Lubochni. Zadanie to również jest związane z ogólną budową centrum gminy.  Planowana wartość całkowita zadania to 2 732 707,65 zł, z czego 1 366 353 zł    dofinansowanie Urzędu Wojewódzkiego. Przedsięwzięcia te stanowią kluczowe zadania związane z rewitalizacją centrum Gminy.  Teren pod rewitalizację centrum Lubochni został przejęty w roku 2014 po rozwiązaniu prawa użytkowania wieczystego przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska. Usilne działania obecnych władz umożliwiły przejęcie terenu po GS i przeznaczenie go pod rewitalizację  na rzecz Gminy. Dla obecnego Wójta Gminy Tadeusza Józwika,  gdy został wybrany na pierwszą kadencję w roku 2010 najważniejszym celem było odzyskanie jedynego terenu w centrum Lubochni na rzecz Gminy i niedopuszczenie do sprzedaży terenu. Był to teren mocno zaniedbany, zdewastowany i psuł wizerunek całej Gminy. Obecnie gmina prowadzi rewitalizację centrum co znacząco poprawia wizerunek Gminy, który sprzyja jej rozwojowi.

Drugim dużym zadaniem dofinansowanym środkami unijnymi jest budowa przedszkola w Lubochni. Jest to strategiczne zadanie gminy w zakresie oświaty, gdyż od wielu lat szkoły w Lubochni borykają się z bardzo trudnymi warunkami lokalowymi. Zadanie będzie dofinansowane środkami Urzędu Marszałkowskiego i zakończone w roku 2019.  Ogólna wartość zadania do realizacji to 8 336 071,52 zł, z czego dofinansowanie 4 514 158,56 zł.  W roku 2018 zadanie będzie realizowane w kwocie 3 970 000 zł.

Kolejne zadanie z dofinansowaniem  środkami unii jest zadanie pn. Odnawialne źródła energii.  Zadanie obejmuje budowę i montaż ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła gruntowych. Całkowita wartość zadania 2 350 000 zł , z czego dofinansowanie  1 476 950,96 zł. Planowany udział własny zostanie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Gmina zaplanowała na 2018 rok realizację II etapu programu Odnawialne źródła energii w wysokości 500 000 zł jako udział własny w programie, ale pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek ma być złożony w styczniu 2018 roku.

Ponadto Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Olszowcu, Nowym Olszowcu,  Emilianowie, Dąbrowie, budowa suszarni osadu w oczyszczalni ścieków w Lubochni oraz przebudowa hydroforni w Dąbrowie. Całkowita planowana wartość  zadania to 14 246 988,33 zł,  z czego 8 792 623,33 zł stanowi  dofinansowanie urzędu marszałkowskiego. Wnioski nie były jeszcze rozpatrzone przez urząd marszałkowski. Zadanie jest zaplanowane na lata 2018/2021. W roku 2018 zaplanowano 1 315 000 zł. Planuje się sfinansować udział własny zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Gmina czeka na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski konkursu na budowę świetlic wiejskich i tutaj ma zaplanowane środki na budowę świetlicy wiejskiej w Luboszewach w wysokości 500 000, zł jako udział własny.

Ponadto oczekuje na ogłoszenie naboru przez LGD (Lokalna Grupa Działania) Dolina Pilicy na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Małecz i Henryków oraz budowę boiska i siłowni plenerowej na osiedlu w Nowym Glinniku. Zadania te są ujęte w budżecie na 2018 rok w wysokości 157 600, zł jako udział własny w projekcie i planujemy wykonać je przy dofinansowaniu środków unijnych.

W ramach budowy dróg gminnych gmina planuje wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z wnioskiem o  dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych „dojazdy do pól” na budowę drogi w miejscowości Marianka. Termin składania wniosków jest do końca stycznia 2018 roku, dokumentacja jest przygotowana, zadanie zaplanowane w budżecie w wysokości 350 000 zł.

Gmina realizuje wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Do budżetu na rok 2018 wnioski złożyło 20 sołectw na kwotę 410 001 zł, z tego wydatki bieżące 16 834 zł, a majątkowe 393 167 zł.

 

« Powrót

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook