Kalendarz powiatu

Nadchodzących wydarzeń: 1
«maj 2024 »
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Sonda

Ile wydaliście pieniędzy w tym roku na Wszystkich Świętych? Na znicze, kwiaty i inne ozdoby na grób?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Od dziś, rusza głosowanie na projekty TBO 2018

1 września rozpocznie się głosowanie na projekty Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Po ocenie formalnej i merytorycznej zakwalifikowanych zostało 37 wniosków. W tym roku zdecydujemy na co wydać 1,5 mln zł. To o 500 tys. więcej niż w poprzednich edycjach.

Do 9 czerwca można było składać wnioski w ramach tegorocznej edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie złożono 43 wnioski. Pozytywnie rozpatrzono 37 wniosków. Natomiast dwa oceniono negatywnie pod względem formalnym, a cztery pod względem merytorycznym.

Lista projektów ogólnomiejskich

Lp.

NAZWA PROJEKTU

SZACUNKOWY KOSZT*

1

Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt  w Tomaszowie Mazowieckim (TBO/4/2017)

200.000,00 zł

2

Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach (TBO/20/2017)

405.300,00 zł

3

„Młodzież w działaniu – Niebrowski Skatepark” (TBO/24/2017)

367.950,00 zł

4

„Ławeczki w naszym mieście” – Przechodniu usiądź i odpocznij (TBO/37/2017)

166.125,00 zł

5

Ratuj Życie, Poczuj Serca Bicie (TBO/42/2017)

50.014,00 zł

 

Lista projektów lokalnych

Lp.

NAZWA PROJEKTU

SZACUNKOWY KOSZT*

I rejon zamieszkania

1

Wykonanie czterech sięgaczy przy ul. Majowej (TBO/3/2017)

130.000,00 zł

2

Poprawa infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na osiedlu Piaskowa (TBO/7/2017)

250.000,00 zł

3

Budowa nawierzchni drogi ulicy Tuwima oraz części Mickiewicza (od nr 27
do 40) płytami typu JOMB (TBO/11/2017)

150.000,00 zł

4

Utwardzenie ulicy Zaułek (TBO/15/2017)

65.000,00 zł

5

Remont ul. Kombatantów i Ks. Ignacego Jana Skorupki (TBO/22/2017)

250.000,00 zł

6

Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 17 w Zespole Przedszkolnym                       w Tomaszowie Mazowieckim (TBO/34/2017)

65.080,00 zł

7

Park rozrywki i wypoczynku Zawadzka (TBO/35/2017)

103.983,00 zł

8

Upiększenie parku Michałówek i dostosowanie do potrzeb najmłodszych                                  i najstarszych mieszkańców dzielnicy (TBO/36/2017)

243.770,00 zł

1

Budowa i remont 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Maz. (TBO/9/2017)

176.000,00 zł

2

Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy (TBO/14/2017)

121.350,00 zł

3

Białobrzeski przystanek zdrowia i relaksu (TBO/18/2017)

88.100,00 zł

4

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ulicy Łozińskiego (TBO/21/2017)

237.900,00 zł

5

Senior w formie – integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym                         w osiedlu Ludwików (TBO/38/2017)

84.000,00 zł

6

Poprawa jakości życia mieszkańców przez utwardzenie ulicy Torowej

na Białobrzegach (TBO/40/2017)

192.000,00 zł

1

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim (TBO/2/2017)

141.700,00 zł

2

Ulica Niska „Nasza odnowa” (TBO/5/2017)

238.000,00 zł

3

Remont chodnika na ulicy Jałowcowej od ulicy Pięknej do ulicy Mazowieckiej (TBO/30/2017)

236.000,00 zł

1

Budowa chodnika oraz 14 miejsc parkingowych dla mieszkańców bloku przy ul. Polnej 27A (TBO/1/2017)

170.000,00 zł

2

Przebudowa chodnika w osiedlu Śródmieście (TBO/6/2017)

150.000,00 zł

3

Remont nawierzchni drogi przy ul. Browarnej na całym jej odcinku
wraz z zaprojektowaniem ogólnodostępnych miejsc postojowych i infrastrukturą (TBO/8/2017)

250.000,00 zł

4

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Maz. ul. Farbiarska 51/57 (TBO/10/2017)

196.220,00 zł

5

„Maluszkowo” Plac zabaw przy Przedszkolu nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (TBO/13/2017)

217.175,00 zł

6

Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ulicy Polnej 29/31 (TBO/16/2017)

200.000,00 zł

7

Siłownia zewnętrzna 7-elementowa (TBO/23/2017)

21.600,00 zł

8

Kącik edukacyjno – zabawowy przy ZSP nr 7 – „Pod chmurką” (TBO/25/2017)

149.757,00 zł

9

Przez zabawę i ruch do wiedzy (TBO/26/2017)

153.400,00 zł

10

Budowa otwartego dla mieszkańców placu zabaw w Przedszkolu nr 8
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 (TBO/28/2017)

157.700,00 zł

11

Budowa parkingu przy ul. Rolnej (TBO/29/2017)

250.000,00 zł

12

Plac zabaw i wybieg w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6

w Tomaszowie Mazowieckim przy Szkole Podstawowej nr 14 (TBO/31/2017)

229.800,00 zł

13

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Leona Witolda May´a 6/8 (TBO/39/2017)

109.805,00 zł

14

Drążki i poręcze do ćwiczeń – Street Workout Park (TBO/41/2017)

75.000,00 zł

15

Budowa parkingu przy ul. Rolnej 1/3 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni (TBO/43/2017)

249.700,00 zł

*przedstawione koszty są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji.

Kiedy odbędzie się głosowanie?

Termin głosowania na projekty pozytywnie zaopiniowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego ustalono na 1-15 września 2017 r.

Kto może głosować?

Do głosowania może przystąpić każdy mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego, który ukończył 16 lat w momencie rozpoczęcia głosowania (za uprawnionych do głosowania uważa się osoby, które oświadczą pod rygorem odpowiedzialności karnej, że zamieszkują na terenie naszego miasta). Podczas głosowania konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL. Administratorem danych osobowych podanych na kartach do głosowania jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

W jaki sposób można głosować?

Do głosowania będą wyznaczone punkty stałe i mobilne. Będzie tam można zarówno pobrać, jak i złożyć kartę do głosowania lub wypełnić ją elektronicznie na ogólnodostępnym komputerze poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej www.tomaszowskibo.pl. Za pośrednictwem tej strony będzie można zagłosować także w domu. Głos będzie uznany tylko wtedy, gdy zostanie złożony na odpowiednim druku, który będzie do pobrania od dnia rozpoczęcia głosowania w siedzibie Urzędu Miasta lub Informacji Turystycznej, a także w lokalnych punktach do głosowania.

Każdy głosujący ma prawo oddać dwa głosy, tj. jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt lokalny ujęty na „Liście projektów do głosowania”. Głosować można na dowolne projekty lokalne bez względu na rejon zamieszkania.

Podczas głosowania należy wybrać tylko jedną formę głosowania, tj. albo papierową albo elektroniczną. W przypadku oddania głosów w obydwu formach, głosy te zostaną uznane za nieważne.

Wyniki głosowania

Do realizacji zostaną przekazane projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych zaplanowanych na Tomaszowski Budżet Obywatelski 2018. Przypomnijmy, na ten cel przeznaczono 1,5 miliona zł. Obliczenie wyniku będzie polegało na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każdy z projektów zgłoszonych do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 oraz sporządzeniu listy z wynikami, która zostanie opublikowana do 30 września 2017 r.

Które projekty zostały ocenione negatywnie?

TBO/12/2017 – W krainie legend o Tomaszowie Mazowieckim. Wydanie książeczki dla dzieci pt. „Mój Tomaszów. Legendy.”

Przyczyna odrzucenia: Projekt negatywnie zweryfikowany pod względem merytorycznym. Przedstawiona publikacja dotyczy bardzo ciekawego tematu, jednak brak jest praw autorskich do wydania jej treści. Ponadto na 56 stronach aż 25 to strony tytułowe lub puste kartki przeznaczone do samodzielnego wykorzystania.

TBO/17/2017 – Mobilne laboratorium w walce o czysty Tomaszów.

Przyczyna odrzucenia: Projekt negatywnie zweryfikowany pod względem merytorycznym. Zgodnie  z informacją Ministra Środowiska skierowaną do Marszałka Województwa Łódzkiego i przekazaną w dalszej kolejności do gmin woj. łódzkiego, w tym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, dane na temat jakości powietrza na terenie całej Polski dostarcza Państwowy Monitoring Środowiska poprzez sieć stacji pomiarowych (automatycznych i manualnych). W ramach tego systemu funkcjonuje 300 stacji pomiarowych, który ulega systematycznemu rozwojowi. W chwili obecnej rozpoczął się kolejny projekt zakupu sprzętu do pomiaru jakości powietrza, również mobilnych stacji monitoringu dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Pozwoli to wojewódzkim inspektoratom na objęcie okresowymi pomiarami wybranych miast, które takiego systemu nie posiadają.

TBO/32/2017 – Utwardzenie przejścia/ścieżki pieszej miedzy ul. Piaskową i ul. Główną.

Przyczyna odrzucenia: Projekt negatywnie zweryfikowany pod względem formalnym. Nieruchomość stanowiąca lokalizację projektu jest w większości w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. Do chwili obecnej, pomimo starań, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki nie uzyskała zgody na dokonanie nakładów na przedmiotowym terenie. Ponadto tereny wyznaczone do realizacji projektu znajdują się na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, co wymaga uzyskania zgody dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie prac budowlanych.

TBO/33/2017 – Kontener do celów mieszkalnych – Schronisko dla osób bezdomnych.

Przyczyna odrzucenia: Projekt odrzucony pod względem merytorycznym. Zadanie obejmuje zwiększenie liczby miejsc noclegowych dla osób bezdomnych (zarówno kobiet jak i mężczyzn) poprzez zakup kontenera do celów mieszkalnych. Takie rozwiązanie nie jest możliwe. Za wskazaną kwotę można przygotować zestaw 3-kontenerowy do zamieszkania tylko przez jedynie 6 kobiet (należy uwzględnić co najmniej oddzielne sanitariaty).

TBO/27/2017 – Miasteczko ruchu drogowego w Białobrzegach.

Przyczyna odrzucenia: Projekt negatywnie zweryfikowany pod względem formalnym. Zgodnie z uzyskaną informacją, działka nr ewid. 257 w obrębie 17 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  z dnia 29 kwietnia 2015 r.) i znajduje się na terenach oznaczonych symbolami: – 1.03.MN – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą, gospodarczo-garażową i garażową; przeznaczenie dopuszczalne – usługi podstawowe wbudowane w budynek mieszkalny; – 0.08.KDD i 0.09.KDD tereny komunikacji – droga (ulica) publiczna klasy dojazdowej. W związku z tym, iż miasteczko ruchu drogowego stanowi obiekt o funkcji usługowej, lokalizacja takiego obiektu na przedmiotowej działce jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

TBO/19/2017 – Plac zabaw dla dzieci z urządzeniami fitness dla rodziców i pozostałych mieszkańców osiedla przy „Baśniowej”.

Przyczyna odrzucenia: Projekt negatywnie zweryfikowany pod względem merytorycznym. Proponowana lokalizacja placu zabaw koliduje z planowaną w przyszłości drogą lokalną. Niemożliwa jest też zmiana usytuowania obiektu z uwagi na linię średniego i wysokiego napięcia.

 

« Powrót

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook