Kalendarz powiatu

Nadchodzących wydarzeń: 2
«styczeń 2023 »
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Sonda

Czy skorzystam ze szczepienia na covid-19?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Podział Gminy Lubochnia na okręgi wyborcze

UCHWALA NR LXIII/326/18

RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie podziału Gminy Lubochnia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 12 ust. I ustawy z dnia Il stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. (Dz. U. poz. 130) w związku z art. 418 S 1, art. 419 S 2 i 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2017 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2017 r. poz. 15; zm.: Dz. U. z 2017 r, poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, poz. 130 i poz. 138) uchwala się, co następuje:

§ 1, Dokonuje się podziału Gminy Lubochnia na okręgi wyborcze oraz ustala się ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z załącznikiem do uchwały,

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Lubochnia w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubochnia, umieszczenie w BIP i na stronie internetowej Gminy oraz tablicach sołectw gminy Lubochnia.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/ 153/12 Rady Gminy Lubochnia z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubochnia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2996).

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr okręgu Granice okręgu wyborczego

Liczba
wybieranych
radnych w okręgu

1 Sołectwo: Brenica 1
2 Sołectwa: Lubochnia – część (ul, Skierniewicka, ul. Podmalecz), Lubochenek ( m, Lubochenek, m. Kierz, m. Rzekietka) 1
3 Sołectwo: Lubochnia część (ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul.Łódzka, ul. Zapłotnia, ul. Sportowa)  1
4 Sołectwo: Lubochnia Górki (m. Lubochnia Górki, m. Chrzemce, m. Jakubów, m. Kruszewiec) 1
5 Sołectwo: Małecz 1
6 Sołectwo: Glinnik (m. Glinnik, m. Cygan) 1
7 Sołectwa: Dąbrowa, Nowy Glinnik, Marianka 1
8 Sołectwo: Luboszewy część (od nr I do nr 117c) 1
9 Sołectwo: Luboszewy – część (od nr 306 do nr 545) 1
10 Sołectwo: Nowy Glinnik-Osiedle 1
11 Sołectwa: Nowy Jasień (m. Albertów, m. Nowy Jasień,m. Szczurek), Jasień, Kochanów 1
12 Sołectwa: Dębniak, Tarnowska Wola 1
13 Sołectwa: Henryków, Lubochnia Dworska 1
14 Sołectwa: Emilianów (m. Emilianów, m. Czółna), Nowy Olszowiec 1
15 Sołectwo: Olszowiec 1

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIII/326/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Lubochnia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Przedstawiony podział Gminy Lubochnia na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z  zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art, 417, 418 i 419 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2017 r. poz. 15; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, poz. 130 i poz. 138 ) uwzględniając jednocześnie regulacje zawarte w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia I l stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130 ).

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględniona została liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec kwartału poprzedzającego  kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze tj. wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, z wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru.

Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. liczba mieszkańców w Gminie Lubochnia wynosi 6992 osób. Dokonując podzielenia w/w liczby mieszkańców przez liczbę wybieranych radnych ustalona została norma przedstawicielstwa, która wynosi dla Gminy Lubochnia  466,13 osób.
Ponadto przygotowując projekt uchwały o podziale gminy na okręgi wyborcze kierowano się  następującymi zasadami zawartymi w Kodeksie wyborczym:

  1. w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy — sołectwo. Sołectwo można łączyć w celu utworzenia okręgu lub dzielić na dwa lub więcej okręgów tylko wówczas, gdy wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa oraz jeżeli w gminie do 20.000 mieszkańców liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby inna niż l;
  2. nie powinno się tworzyć okręgów wyborczych składających się z jednostki pomocniczej gminy i części innej jednostki pomocniczej gminy, niegraniczących ze sobą jednostek pomocniczych.

Stosując powyższe zasady ustalono, że 6 okręgów   tworzą pojedyncze sołectwa, są to okręgi: Nr l, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 10, Nr 15.

W przypadku 5 okręgów wyborczych połączono graniczące ze sobą po dwa lub kilka sołectw tak, aby zachowana została norma przedstawicielstwa. Są to okręgi: Nr 7, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14,

Sołectwo Luboszewy z uwagi na największą liczbę mieszkańców zostało podzielone na dwa okręgi wyborcze, tj. okręg Nr 8 i okręg Nr 9.

Drugie pod względem liczby mieszkańców sołectwo Lubochnia podzielono na dwie części.  Jedna część sołectwa stanowi odrębny okręg wyborczy Nr 3. Drugą część sołectwa połączono z sołectwem Lubochenek i utworzono okręg wyborczy Nr 2.

Przedstawiona propozycja podziału Gminy Lubochnia na okręgi wyborcze została zaakceptowana przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Skoneczny

Ściągnij pliki:

« Powrót

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook