Powrót do listyBezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018 w regionie wyłonione

15 czerwca 2018 roku w Starostwie Powiatowym rozstrzygnięto regionalny etap XVI  Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” .

Konkurs ogłoszony został w styczniu br. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Patronatem medialnym: TVP1, Telewizja Internetowa Agro News com.pl, dwutygodnik  AGRO SERWIS, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik rolniczy, Magazyn Rolniczy Agro Profil, Gospodarz.pl, Twój Portal Rolniczy.

Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym.

Regionalną Komisję konkursową tworzyli: Anna Gawarzyńska – kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w PT KRUS w Tomaszowie Maz. Józef Placzyński – specjalista ds. prewencji w PT KRUS w Radomsku. Janusz Krupa – starszy inspektor, główny specjalista PIP Oddział w Piotrkowie Tryb. Marek Mazurkiewicz – główny specjalista ŁODR Oddział w Piotrkowie Tryb.

W etapie regionalnym komisje konkursowe powołane  przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, wyłoniły po trzech laureatów, właścicieli najbezpieczniejszych gospodarstw,  z trzech  regionów województwa łódzkiego. Następnie dziewięć najlepszych gospodarstw zakwalifikowanych zostanie do udziału w etapie wojewódzkim.

Wojewódzka komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele współorganizatorów (Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Województwa Łódzkiego i Kuratorium Oświaty)  przeprowadzi wizytację wszystkich zakwalifikowanych do tego etapu  gospodarstw wyłoni zwycięzcę – uczestnika etapu ogólnokrajowego. 

Centralna Komisja Konkursowa przeprowadzi w lipcu 2018 r. wizytację 16 gospodarstw – zwycięzców etapów wojewódzkich Konkursu.

Do tegorocznej XVI edycji konkursu zgłoszonych zostało 29 gospodarstw rolnych z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Maz. oraz z terenu działania placówek, na rzecz których wyżej wymieniona realizuje zadania dodatkowe  tj. z powiatów tomaszowskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, rawskiego, radomszczańskiego, opoczyńskiego  i skierniewickiego.

W trakcie trwania konkursu  8  uczestników zrezygnowało z udziału, o czym poinformowało Komisję Konkursową telefonicznie przed przeprowadzeniem wizytacji. Wszyscy uczestnicy konkursu spełniają wymogi formalne – podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Komisja Konkursowa w dniach: 8-18 maja 2018 r. przeprowadziła wizytacje 21 gospodarstw po wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu. Podczas wizytacji dokonano oceny gospodarstw w oparciu o „arkusz oceny gospodarstwa” oraz dokumentację zdjęciową.

Powierzchnia gruntów w wizytowanych gospodarstwach wynosiła od 5,0 ha do 102,19 ha. Wśród uczestników konkursu dominują gospodarstwa typu hodowlanego z przewagą hodowli bydła i trzody chlewnej oraz typu ogólnoużytkowego. Trzy wizytowane gospodarstwa są gospodarstwami typowo sadowniczymi,  jedno prowadzi szkółkę kwiatów, drzew i krzewów, a jedno specjalizuje się w uprawie warzyw. 

W ocenie komisji dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz estetykę na terenie wizytowanych gospodarstw była bardzo zróżnicowana. W części gospodarstw dało się zauważyć przywiązywanie dużej wagi do porządku wokół budynków, utwardzenie nawierzchni podwórza, zabezpieczenia schodów, włazów i otworów stropowych, drabin i urządzeń oraz dbałość o estetykę gospodarstwa poprzez nasadzanie krzewów ozdobnych, zakładanie trawników, jak i w niektórych przypadkach urządzanie oczek wodnych oraz wydzielenie terenów do rekreacji. Zwrócono również uwagę na gospodarstwa, gdzie zarówno dbałość o porządek, estetykę, a tym samym likwidacja istniejących zagrożeń wypadkowych w miejscu pracy rolnika i jego rodziny jest w dalszym ciągu niezadowalająca, co znalazło odzwierciedlenie w ocenie gospodarstwa.

Komisja Konkursowa po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego materiału (arkusze ocen, dokumentacja zdjęciowa, subiektywne odczucia członków komisji) uznała, iż laureatami tegorocznego konkursu – etapu regionalnego zostają:
I miejsce – Dorota i Paweł Piechura, zam. gm. Piotrków Tryb. piotrkowski – gospodarstwo o powierzchni 5,77, profil mieszany, hodowla bydła, uprawa ziemniaków.

II miejsce – Barbara i Mariusz Grzejszczyk, zam. gm. Rzeczyca, pow. tomaszowski- gospodarstwo o powierzchni 21,31 ha, profil zwierzęcy, hodowla trzody chlewnej.
III miejsce – Wioletta i Adam Strach, gm. Biała Rawska, pow. rawski, – gospodarstwo o powierzchni 28,4 ha, profil sadowniczy
IV miejsce – Agnieszka i Zbigniew Braun, gm. Grabica, pow. piotrkowski – gospodarstwo o powierzchni  38 ha, profil roślinny, uprawa sałaty i szpinaku.
V miejsce – Dorota i Mariusz Bińczyk
, gm. Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski
gospodarstwo o powierzchni  15 ha, profil zwierzęcy.

Ponadto komisja postanowiła uhonorować pięć gospodarstw  widocznie wyróżniających się na tle pozostałych uczestników zarówno pod kątem estetyki, jak i dbałości o bezpieczeństwo pracy. 

Wyróżnienia otrzymują:
Urszula i Andrzej Dębscy, gm. Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki (na zdjęciu z wnukiem)

Jolanta i Paweł Kwaśkiewicz, gm. Ujazd, powiat tomaszowski

Halina i Sławomir Pawlik , gm. Sławno, powiat opoczyński

Anna i Piotr Ordanik, gm. Wielgomłyny, powiat radomszczański
Janina i Władysław Socha, gm.Rzeczyca, powiat tomaszowski

Komisja przyznała laureatom oraz wyróżnionym nagrody rzeczowe, które ufundowane zostały przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Placówkę Terenową w Tomaszowie Mazowieckim.

Komisja Konkursowa Etapu Regionalnego XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018, która dokonała podsumowania konkursu – etapu regionalnego i wybrała trzy gospodarstwa, które w jej ocenie uzyskały najlepsze wyniki pod kątem stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz estetyki. 

 

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook