Powrót do listyCzerniewice. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Czerniewice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerniewice położonych w miejscowości Wielka Wola

oznaczonych w ewidencji gruntów:

Lp Numer działki Powierzchnia w m² Nr KW Cena wywoławcza
(netto)
1 76/7 1224 PT1T/00043529/6 25.300,00
2 76/8 1111 PT1T/00043529/6 22.900,00
3 76/9 1102 PT1T/00043529/6 22.800,00
4 76/10 1093 PT1T/00043529/6 22.600,00
5 76/11 1084 PT1T/00043529/6 22.400,00
6 76/12 1075 PT1T/00043529/6 22.200,00
7 76/13 1066 PT1T/00043529/6 22.000,00

Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/101/04 Rady Gminy Czerniewice z dnia 20 kwietnia 2004 r. ww. nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej MR/MN.

Działki położone w bliskim sąsiedztwie lasów Spalskich, oddalone od trasy szybkiego ruchu S8 ok. 3 km. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej, dostępne sieci elektryczne, wodociągowe a  w niedalekiej przyszłości również sieci kanalizacyjnej.

Przetarg odbędzie się dnia 18 października 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czerniewicach ul. Mazowiecka 42 – pok. nr 18 (sala narad).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Czerniewice – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Nr 63 8985 0004 0010 0144 1165 0009 do dnia 13 października 2017 r. z zaznaczeniem celu wpłaty na daną nieruchomość (numer działki). Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Czerniewice.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacone przez oboje współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem lub urzędnikiem – pracownikiem Urzędu Gminy. Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu mogą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi lub poświadczonymi notarialnie.

Rozstrzygniecie nastąpi na korzyść tej osoby, która zadeklaruje najwyższą cenę i co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.

Osoby, których wadia wpłynęły na w/w konto po terminie i/lub nie posiadające wymaganych dokumentów nie będą mogły wziąć udziału w przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem zagospodarowania nieruchomości.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granic działki.
Dokładne informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czerniewicach pokój nr 9 w godz. 7.30 – 15.30 jak również zapoznać się z regulaminem przetargu.

Informacje telefoniczne pod numerem 44 710-45-00, www.bip.czerniewice.pl.

DO POBRANIA:
Regulamin przetargu

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook