Powrót do listyDotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych

Od 31 maja 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta obejmującej dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych.

Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji powinien złożyć wniosek(każdy w osobnej kopercie), lub wysłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy dofinansowania infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w terminie od dnia 31.05.2019 r. do dnia 14.06.2019 r. w godzinach pracy urzędu do kancelarii Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, z siedzibą przy ul. POW 10/16 (liczy się data stempla pocztowego).

 

Do wniosku o przyznanie dotacji dołączyć należy:

 • statut wnioskodawcy,

 • wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, sporządzony nie późnej niż na trzy miesiące przed terminem składania wniosku,

 • sprawozdanie finansowe z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający ubieganie

  się o dotację

 • Uchwała Zarządu ROD w sprawie powołania składu Zarządu ROD,

 • wycenę (kalkulację kosztów) w oparciu o aktualne stawki, roboczogodziny i ceny materiałów dla naszego regionu dla infrastruktury, której dotyczy wniosek

  o dofinansowanie,

 • mapkę z zaznaczonym miejscem planowanej inwestycji,

 • oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku.

(Wnioskodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac powinien posiadać pozwolenie na budowę, zgłoszenie, dokumentację i inne wymagane dokumenty zgodnie z prawem budowlanym).

 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych o dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy i otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy.

Zadania zlecone do realizacji obejmują dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych:

 1. W zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę przeznacza się środki w wysokości: 20 000,00 zł.

(wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji sieci wodnej i elektrycznej).

 1. W zakresie transportu i łączności przeznacza się środki w wysokości : 20 000,00 zł.

(wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych).

 1. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, przeznacza się środki w wysokości: 20 000,00 zł.

(wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych).

Szczegółowych informacji udziela także Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16 (budynek „C” pokój 9), Tel. 044-724-23-11 wew. 258.

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook