Powrót do listyInowłódz. Przedświąteczna XLIII sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz

29 marca na zamku Kazimierza Wielkiego odbyła się przedświąteczna, XLIII sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz.

Porządek obrad przewidywał rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2018 – 2033. Ponadto rozpatrzono uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Inowłodzu oraz w Spale, w sprawie nabycia do zasobów mienia komunalnego gruntów stanowiących własność osoby fizycznej w Liciążnej oraz w Brzustowie, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Zakościele i Inowłódz w Gminie Inowłódz – rejon kościółka św. Idziego, a także rejon Fryszerka i w miejscowości Spała – rejon ul. Nadpilicznej, ul. Piłsudskiego i ul. Hubala, jak również w miejscowości Zakościele – rejon Zakątek. Rozpatrzono uchwały w sprawie podziału Gminy Inowłódz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz podziału gminy na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podczas sesji przyjęto sprawozdania z działalności GOPS, GK ds. RPA, GCK za rok 2017. Przyjęto również sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015 – 2018 za ubiegły rok. Przyjęto sprawozdania z realizacji 3 – letniego programu wspierania rodziny w Gminie Inowłódz na lata 2016 – 2018 za rok poprzedni. Przyjęto informację z realizacji programu Gminna Karta Dużej Rodziny w 2017 roku. Na zakończenie zatwierdzono sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz za rok 2017.

CIMG0061CIMG0063

CIMG0065CIMG0067

CIMG0069CIMG0071

CIMG0073DSC 0598

W przerwie pomiędzy obradami odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i podziękowań na ręce Sołtysów obecnej i poprzednich kadencji za ich trud, wkład i zaangażowanie w życie społeczności lokalnych. Marzec to miesiąc, w którym od kilku lat z inicjatywy Pana Jacka Tobiasza Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów obchodzony jest Dzień Sołtysa. Tak było i w tym roku – 11 marca, kiedy Święto Sołtysów celebrowano w Teatrze Wielkim w Łodzi. Przy tej okazji władze Gminy Inowłódz postanowiły uhonorować również naszych lokalnych działaczy. Z rąk Wójta Gminy Inowłódz oraz Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz i Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów odebrali tę niecodzienną nagrodę.

CIMG0086CIMG0087

CIMG0088CIMG0090
CIMG0091CIMG0094
DSC 0623DSC 0624
DSC 0629DSC 0630
DSC 0656DSC 0660

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook