Powrót do listyKonkurs fotograficzny – Wygraj atrakcyjne nagrody

Organizatorzy zapraszają do udziału w Konkursie fotograficznym „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” 2022.

 Organizatorem konkursu jest GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. j.,

Wystarczy zrobić zdjęcie ukazujące piękno przyrody województwa łódzkiego i wysłać zgłoszenie.

Termin na przysłanie zdjęcia konkursowego i formularza upływa 30 września 2022 roku.

Pula nagród wynosi aż 17 tys. zł., a Laureaci konkursu otrzymają od Województwa Łódzkiego bony do sklepu multimedialnego o wartości:

 • 5 tys. zł. za zajęcie I miejsca
 • 4 tys. zł. za zajęcie II miejsca
 • 3 tys. zł. za zajęcie II miejsca oraz
 • 1 tys. zł. za wyróżnienie, które może otrzymać aż 5 autorów zdjęć.

Szczegóły konkursu oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej: https://wlop.gmsynergy.com.pl/

 1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa łódzkiego bez ograniczeń wiekowych. 
 2. Każdy biorący udział w Konkursie może zostać nagrodzony tylko jeden raz. 
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie Załączników niniejszego Regulaminu, podpisanie oraz odesłanie w formie elektronicznej (zdjęcie, skan) na adres: wlop@gmsynergy.com.pl wraz z Pracą konkursową (Zgłoszenie konkursowe)
 5. W przypadku niekompletnych Zgłoszeń konkursowych Uczestnicy Konkursu zostaną wezwani mailowo do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały, na innej podstawie
  niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, a także osoby pozostające z nimi w bliskim stosunku.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego (załącznik nr 2 do regulaminu)
 8. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30 września 2022 r. 
 9. Zgłoszenia konkursowe, które nie spełniają warunków określonych w §1 ust. 3 lit. c) oraz §3, nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

Regulamin Konkursu fotograficznego na stronie: https://wlop.gmsynergy.com.pl/index.php/regulamin-konkursu-fotograficznego/

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook