Powrót do listyL sesja Rady Gminy Inowłódz

W dniu 26 maja 2022 r. odbyła się L sesja Rady Gminy Inowłódz. Oprócz stałych punktów porządku obrad tj. rozpatrzenia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038 i zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022, radni przyjęli „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi za rok 2021”, z którego wynika, że dofinasowane były zadania  z obszaru kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego ( 10 000,00 zł.) oraz z zakresu wspierania rozwoju sportu (43 000,00 zł.). Organizacjom udzielono również dofinansowania ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (21 362,00 zł.). Łączna kwota dofinansowania z budżetu Gminy wyniosła 74 362,00 zł.  

Ponadto na sesji przedstawiona została informacja nt. ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Inowłódz. Wójt Pan Bogdan Kącki poinformował, że na terenie naszej gminy usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczą NZOZ KAMED w Spale, Poradnia Rodzinna i Gabinet Stomatologiczny w Inowłodzu, obecni na sesji goście Prezes zarządu TCZ Pan Wiesław Chudzik i Pełnomocnik zarządu ds. medycznych Robert Szlachciński przedstawili ofertę tomaszowskiego szpitala. Jak zauważył Prezes TCZ, jesteśmy jedynym samorządem gminnym, który zaprosił zarząd TCZ na omówienie spraw dot. zdrowia na sesję Rady Gminy.   

            Na koniec Pani Iwona Szczepańska Kierownik GOPS przedstawiła „Informację nt. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Inowłódz”. Zebrane dane ułatwią planowanie działań i budżetu w obszarze usług społecznych na kolejny rok.

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook