Powrót do listyLubochnia. Ogłoszenie wójta gminy

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę złożoną w dniu 13 marca 2018 roku przez Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA” z siedzibą w Lubochni Dworskiej, ul. Tomaszowska 13, 97-217 Lubochnia na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Lubochnia w roku 2018.

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:
a.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubochnia,
b.         na stronie internetowej Gminy Lubochnia,
c.         na stronie BIP Gminy Lubochnia.

Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty w terminie: od 20 marca do 26 marca 2017 roku na formularzu uwag w Urzędzie Gminy w Lubochni pok. nr 21 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia (liczy się data wpływu do urzędu).

*Uwagi, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Ściągnij pliki:

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook