Powrót do listyLubochnia. Wójt gminy ogłasza

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia

o przeprowadzeniu konsultacji

z organizacjami pozarządowymi

 

Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przyjętym Uchwałą Nr LXI/278/10 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 września 2010 r. ogłaszam konsultacje: 

1. Cel i przedmiot konsultacji:

 – stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, zapewnienie formy dialogu społecznego oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu „ Rocznego programu współpracy Gminy Lubochnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Rozpoczęcie  konsultacji – 27 października 2017 roku
– zakończenie konsultacji – 14 listopada 2017 roku 
– termin składania uwag i opinii – do 14 listopada 2017 roku 

3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

 – w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm./ działające na terenie Gminy Lubochnia, w zakresie określonym w ustawie,
– konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag na formularzu do konsultacji,
– uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w Urzędzie Gminy w Lubochni pok. Nr 21 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu: Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia.

Ściągnij pliki:

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook