Powrót do listyMarzyłeś o byciu policjantem? Właśnie zbliża się pierwszy termin przyjęć

Przypominamy, że cały czas można składać dokument do służby w Policji. Szukamy przede wszystkim osób cechujących się odpornością na stres, wysportowanych, a także ambitnych, które chcą się realizować i rozwijać. Pożądanym od kandydatów jest także chęć niesienia pomocy i służby dla społeczeństwa.

W roku 2019 zaplanowano przyjęcia w następujących terminach: 7 marca 2019r., 21 maja 2019r., 16 lipca 2019r., 12 września 2019r., 7 listopada 2019r., 30 grudnia 2019r. Warto zaznaczyć, że nabór w naszym garnizonie prowadzimy do wszystkich jednostek Policji na terenie województwa łódzkiego!

CO OFERUJEMY?

 1. stabilne zatrudnienie
 2. możliwość awansu
 3. możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych
 4. możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleń
 5. możliwość studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 6. uzyskanie uprawnień emerytalnych po 25 latach służby
 7. oferujemy stanowiska w różnych pionach o profilu zgodnym z zainteresowaniami oraz predyspozycjami kandydatów m.in.:
 • policjant pełniący służbę w patrolu konnym;
 • przewodnik psa służbowego;
 • detektyw;
 • policjant w służbie antyterrorystycznej;
 • ratownik medyczny;
 •  policjant w patrolu motocyklowym;
 • dyżurny;
 • policjant zajmujący się walką z cyberprzestępczością;
 • instruktor techniki i taktyki interwencji;
 • policjant do spraw przestępczości nieletnich;
 • policjant do spraw przestępczości gospodarczej i korupcji;
 • policjant do spraw przestępczości samochodowej;
 • rzecznik prasowy;
 • pilot;
 • policjant wydziału ruchu drogowego;
 • instruktor strzelań policyjnych;
 • policjant służby prewencji;
 • policjant Oddziału Prewencji Policji;
 • technik kryminalistyki;
 • policjant sekcji wodnej.

Kandydat ubiegający się do służby w Policji powinien:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

Poniżej przedstawiamy dodatkowe atuty, za które można uzyskać cenne punkty w procedurze naboru:

Preferencje z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata:

 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie przydatnym do służby w Policji: prawa, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego – 8 pkt
 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w innym zakresie niż wymieniony w lp.1 – 6 pkt
 • Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – 4 pkt
 • Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 4 pkt

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydata:

 • Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego – 4 pkt
 • Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 pkt
 • Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 pkt
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 pkt

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B – do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa (z pieczątką o przeniesieniu do rezerwy).

Dodatkowo, na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi prowadzi procedurę rekrutacyjną w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Warunkiem przystąpienia do ww. procedury jest złożenie wskazanych wyżej dokumentów uzupełnionych o:

 • kopię świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał należy dostarczyć do wglądu w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych),
 • kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl

http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/811,Rekrutacja.html

• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie:

http://praca.policja.pl/portal/pwp/746/38752/Dokumenty_do_pobrania.html

• pod numerami tel. (42) 665–13–69; (42) 665–13–65, (42) 665-30-16.

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA SKŁADAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9.00-15.00 W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI (W KOMÓRCE DS. DOBORU DO SŁUŻBY) Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W DNIACH 24 GRUDNIA (WIGILIA) ORAZ 31 GRUDNIA (SYLWESTER) DOKUMENTY NIE SĄ PRZYJMOWANE.

DOKUMENTY MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ SKŁADANE W KOMENDACH POWIATOWYCH / MIEJSKICH POLICJI WOJ. ŁÓDZKIEGO (W KOMÓRKACH KADROWYCH).

Niżej do pobrania kwestionariusz osobowy kandydata do służby oraz ulotka ułatwiająca procedurę naboru opisana w 10 krokach.

Zostań jednym z Nas!

Źródło:  KPP  Tomaszowie Mazowieckim 

Pobierz kwestionariusz

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook