Powrót do listyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej z dofinansowaniem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim od 01.04.2018 r. realizował będzie projekt „INTEGRACJA II”, na który  pozyskano dofinansowanie w wysokości ponad 818,5 tys. zł, a ogólna wartość projektu wynosi 963 247,96 zł.

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn), klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowiecki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dla uczestników projektu przewidziano wsparcie w postaci:

 • warsztatów i indywidualnych porad prawnych,

 • warsztatów prozdrowotnych,

 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych,

 • warsztatów Potęga autoprezentacji,

 • warsztatów Dbam o siebie dla kobiet,

 • warsztatów Aktywna mama z zajęciami wyjazdowymi zorganizowanymi na terenie województwa łódzkiego,

 • psychoterapii indywidualnej,

 • kursów kompetencyjnych: prawo jazdy kat. B, podstawy obsługi komputera, kurs językowy,

 • szkoleń zawodowych: obsługa kas fiskalnych oraz magazynier z obsługą wózka widłowego,

 • usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,

 • realizacji trzymiesięcznych staży zawodowych dla 25 uczestników projektu,

 • realizacji Programu Aktywizacji i Integracji w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, obejmującego treningi: rozwoju interpersonalnego, budowania umiejętności współpracy, komunikacji z elementami mediacji oraz organizację prac społecznie użytecznych dla 20 osób.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Podziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.    

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook