Powrót do listyNabór wniosków o pożyczkę dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza od 6 lipca 2020 roku nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nabór będzie trwał do odwołania.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Działalność gospodarcza lub statutowa nie mogła być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r.  Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

O pożyczkę mogą się ubiegać te organizacje, których przychód w poprzednim roku bilansowym nie  przekroczył 100 000 zł.

Wysokość pożyczki

Zgodnie z potrzebami, wnioskodawcy mogą uzyskać pożyczkę w kwocie maksymalnie 5 tys. zł,  przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. 

Jak złożyć wniosek?

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim wnioski o pożyczkę mogą składać organizacje, które mają siedzibę na terenie powiatu tomaszowskiego.

Wniosek może być złożony:

Złożenie wniosku wraz z umową i załącznikami poprzez platformę praca.gov.pl wymaga opatrzenia dokumentów elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
Osoby uprawnione, które nie posiadają profilu zaufanego, mogą go w prosty sposób założyć na stronie www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany, z wykorzystaniem, np. konta w systemie bankowym.
  • w wersji papierowej – komplet dokumentów złożony w skrzynce podawczej znajdującej się przed siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub przekazany za pośrednictwem poczty na powyższy adres.
 
Komplet składanych dokumentów zawiera:
  • wniosek,
  • umowę (podpisaną),
  • załącznik nr 1 do wniosku – Formularz informacji  przedstawianych  przy  ubieganiu  się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
  • klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (podpisaną).

 
Wzory dokumentów dostępne są pod linkiem: 
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

UWAGA!!!
Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z ZASADAMI UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA UZYSKANIE POŻYCZKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Telefony do kontaktu:  44 724-68-64 w. 33, 40.

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook