Powrót do listyPodpisz petycję dotyczącą poprawy jakości powietrza

Petycja do Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Radnych Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195 ) jako mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i osoby związane z Tomaszowem Mazowieckim wnosimy petycję w interesie publicznym, w trosce o zdrowie własne i mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Przedmiotem naszej petycji jest wniosek do władz miasta o jak najszybsze podjęcie efektywnych działań i stosownych uchwał mających na celu poprawę jakości powietrza w Tomaszowie Mazowieckim. Z dotychczasowych działań nie wynikają żadne konsekwencje dające społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa. Wiemy jak bardzo władze miasta mają na uwadze zdrowie mieszkańców i że zamierzają podjąć działania mające na celu ochronę środowiska, dlatego wnioskujemy o: – informowanie przy pomocy sms-ów o zanieczyszczeniu powietrza powyżej dopuszczalnego dla ludzkiego zdrowia (50 ug/m3) stężenia pyłów zawieszonych (PM10) i podawanie wartości przekroczenia tego pułapu, – stworzenie „miejskiego alarmu smogowego”, tzn. każdego dnia gdy zostaną znacząco przekroczone normy (PM10 powyżej 200 ug/m3 ) powinien być wystosowany przez Prezydenta Miasta komunikat w lokalnych mediach i wywieszona pisemna informacja na drzwiach wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych, – wprowadzenie do wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych urządzeń oczyszczających powietrze, – prowadzenie kampanii edukacyjnych o zagrożeniach i skutkach oddychania zanieczyszczonym powietrzem w lokalnym cyklu radiowym i telewizyjnym oraz w lokalnej prasie, w czasie trwania okresu grzewczego, – informowanie mieszkańców o planach, sposobach realizacji i wynikach walki ze smogiem we wszystkich mediach lokalnych i na portalach społecznościowych – likwidację w zasobach komunalnych pieców na opał stały do końca 2020 roku i podłączenie zasobów miejskich do gazu lub ciepłowni, – niezwłoczne, wzmożone kontrole palenisk celem ustalenia miejsce najbardziej zagrożonych smogiem i stworzenia mapy emiterów, – założenie elektrofiltrów na kominach, które mogą ograniczyć emisję pyłów z lokalnych palenisk nawet o 90 proc., – szkolenia indywidualne mieszkańców w zakresie rozpalania pieców, – wprowadzenie w mieście obowiązku segregowania tworzyw sztucznych. Uzasadnienie: Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, z zagrożenia, które niesie ze sobą smog. To właśnie smog wpływa na jakość naszego życia i przyczynia się do zwiększonej zachorowalności na nowotwory, choroby serca i układu oddechowego. W obliczu zastraszających danych o tym, że największa liczba zachorowań na nowotwory w Polsce została stwierdzona w Tomaszowie Mazowieckim, to właśnie zdrowie Mieszkańców Tomaszowa jest wartością wymagającą szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. Realizacja wspomnianych wniosków mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Naszym zdaniem problem zanieczyszczenia powietrza wymaga natychmiastowego rozwiązania.

 

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook