Powrót do listyPowiatowe Centrum Animacji Społecznej zaprasza do udziału w III Integracyjnym Konkursie Piosenki „Tomaszowskie Lato 2020”

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do udziału w III Integracyjnym Konkursie Piosenki „Tomaszowskie Lato 2020”.

Konkurs jest imprezą muzyczną prezentującą dorobek śpiewających dzieci i młodzieży.
W tym roku, ze względu na pandemię, konkurs przybrał odmienioną formę. Warunkiem wzięcia udziału w III Integracyjnym Konkursie Piosenki „Tomaszowskie Lato 2020”, jest przysłanie drogą e-mail nagrania audio-video, zgłoszonego utworu. Nagranie to zostanie poddane ocenie jury.

REGULAMIN

Zapraszamy Państwa do udziału w III Integracyjnym Konkursie Piosenki „Tomaszowskie Lato 2020”. Konkurs jest imprezą muzyczną prezentującą dorobek śpiewających dzieci i młodzieży. Patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Tomaszowskiego. W tym roku, ze względu na Stan Epidemiologiczny wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konkurs przybrał odmienioną formę. Warunkiem wzięcia udziału w III Integracyjnym Konkursie Piosenki „Tomaszowskie Lato 2020”, jest przysłanie drogą e-mail nagrania audio-video, zgłoszonego utworu. Nagranie to zostanie poddanie ocenie JURY.

ORGANIZATOR: Powiatowe Centrum Animacji Społecznej im. płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim. PATRONAT: Starosta Powiatu Tomaszowskiego

UCZESTNICY:

1. Soliści: dzieci i młodzież.

2. Zespoły wokalne liczące maksymalnie 10 osób.

3. Uczestnicy będą podzieleni na kategorie wiekowe: dla osób pełnosprawnych: -przedszkole -klasy I-III -klasy IV-VI -klasy VII-VIII -klasy ponadpodstawowe (do 21 lat) dla osób niepełnosprawnych: -przedszkole -klasy 0-III -klasy IV-VI -klasy VII-VIII -klasy ponadpodstawowe (do 21 lat)

Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia poszczególnych kategorii wiekowych ze względu na małą ilość zgłoszeń. W przypadku zespołów wokalnych decyduje wiek najstarszego z uczestników. Przynależność do grupy wiekowej Uczestnika/ów określa się na dzień 25.06.2020r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Zgłoszenia mogą nadsyłać zarówno instytucje jak również osoby indywidualne.

2. Nagranie wideo musi zawierać: wykonanie LIVE utworu muzycznego, zgłoszonego przez Uczestnika/Zespół Wokalny, wykonywanego przez w/w osoby.

3. Nagranie powinno być w jakości HD.

4. Skan Karty zgłoszenia (podpisaną przez osobę pełnoletnią bądź opiekuna prawnego osoby nieletniej oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych) oraz nagranie video należy nadesłać do dnia 26.06.2020 roku, do godziny 12.00 na adres e-mail PCAS: animator@pcas-tomaszow.pl

5. W razie wystąpienia problemu z przesłaniem pliku wideo, można do tego celu wykorzystać strony www, dające taką możliwość. Link do pobrania należy umieścić w wiadomości e-mail, w której zawarte są inne obowiązkowe załączniki.

6. Organizator nie przewidział innych form dostarczania kart, dowodów wpłaty czy nagrań (płyta CD, pendrive, droga pocztowa, itp.).

7. W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie 2 podmioty wykonawcze z danej placówki (w każdej kategorii). Te same osoby nie mogą występować w dwóch podmiotach, ani reprezentować dwóch różnych instytucji. Jeżeli osoba jest wpisana jako podmiot wykonawczy zgłoszony przez instytucję, nie może startować w konkursie jako podmiot indywidualny i odwrotnie.

8. W przypadku zgłoszenia podmiotu wykonawczego składającego się z minimum 2 osób, do karty zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie prawnego opiekuna każdej z występujących osób oddzielnie.

GŁÓWNE ZASADY KONKURSOWE:

1. Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór dostosowany do wieku wykonawcy.

2. Utwór musi być wykonany w języku polskim.

3. Prezentacja utworu winna być przy akompaniamencie instrumentu/ów lub z wykorzystaniem „półplaybacku”.

4. Łączny czas trwania występu do 5 minut.

5. Prezentacje konkursowe oceniać będzie profesjonalny Jury, powołane przez Organizatora.

6. Decyzje Jury są ostateczne, Organizator nie ma wpływu na werdykt.

OCENA:

1. Jury w swej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: o Dobór repertuaru, o Wykonanie, o Ogólny wyraz artystyczny.

2. Jury dokona oceny w dniu: 29.06.2020 r. w siedzibie PCAS.

3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi najpóźniej do dnia 30.06.2020 r. do godziny 24:00, na stronie internetowej PCAS: www.pcastm.pl. NAGRODY: 1. GRAND PPRIX 2. Nagrody 3. Wyróżnienia

4. W wyjątkowych sytuacjach Jury może odstąpić od przyznania poszczególnych nagród.

5. Sposób, w jaki zostaną dostarczone nagrody dla Uczestników konkursu zależeć będzie od sytuacji epidemicznej w Polsce.

Organizator: Powiatowe Centrum Animacji Społecznej 97-200 Tomaszów Mazowiecki Ul. Farbiarska 20/24 Tel. (44) 724-63-34

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook