Powrót do listyRozwój Lokalny – podsumowanie konsultacji

Do 4 września 2020 r. mieszkańcy miasta, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość zgłaszania propozycji pomysłów/przedsięwzięć do dokumentów strategicznych w ramach programu Rozwój Lokalny.

Projekty mogły mieć charakter inwestycyjny i tzw. miękki oraz miały odpowiadać na potrzeby wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej, podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców naszego miasta.

 

Łącznie wpłynęło 29 kart pomysłów, w tym 9 od mieszkańców, 3 od organizacji pozarządowych oraz 17 od instytucji publicznych. W ramach konsultacji wpłynął również 1 formularz zawierający spostrzeżenia odnoszące się do propozycji działań w ujęciu ogólnym. Z uwagi na cenne wskazówki i zbieżność podejścia do rozwoju miasta, większość spostrzeżeń znajdzie odniesienie w dokumentach projektowych.

Nad oceną propozycji przedsięwzięć pochyliła się Rada Rozwoju, tj. przedstawiciele sektora prywatnego, pozarządowego i rady miejskiej. Na posiedzeniach, które odbyły się 9 i 11 września 2020 r. w Urzędzie Miasta, Rada Rozwoju wnikliwie zapoznała się z projektami oraz dokonała oceny z wykorzystaniem formularza karty oceny indywidualnie dla każdego pomysłu. Zebrane karty będą stanowiły podstawę do dalszej pracy nad stworzeniem listy przedsięwzięć, odpowiadających na zdiagnozowane problemy naszej społeczności.

 

Czego dotyczyły projekty?

W wymiarze społecznym zwracano szczególną uwagę na konieczność wsparcia seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Podkreślano też potrzebę tworzenia nowej przestrzeni aktywności. W wymiarze środowiskowym odnoszono się do potrzeby wzmocnienia sfery edukacji ekologicznej, rewitalizacji terenów zielonych w centrum miasta oraz wprowadzania transportu nisko- lub zeroemisyjnego na obsługę komunalną miasta, a także rozbudowy sieci ścieżek rowerowych. Ze zgłoszonych propozycji wynika, że istnieje potrzeba budowy sieci komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, a do tego niezbędne są odpowiednie narzędzia nowoczesnej technologii. W odniesieniu do aspektu instytucjonalnego ważne jest, aby skupić się na wprowadzeniu e-usług oraz dostosować Urząd Miasta do obsługi osób z trudnościami w poruszaniu się. Konieczność wprowadzenia zmian zauważa się także w wymiarze kulturowym – wskazywano na poprawę jakości usług kulturalnych w mieście.

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook