Powrót do listySterylizacja suk i kotek- są jeszcze środki !

Są jeszcze wolne środki na bezpłatną sterylizację wraz z trwałym znakowaniem za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Liczba miejsc ograniczona. Akcja trwa do 30 listopada 2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Złożone wnioski będą rejestrowane zgodnie z kolejnością ich wpływu do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miasta w odrębnych wykazach w formie papierowej i elektronicznej dla suk i kotek.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię:

  • książeczki zdrowia zwierzęcia,

  • aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suk).

Jeżeli właściciel zwierzęcia złoży wniosek bez wymaganych kserokopii dokumentów ma obowiązek ich dostarczenia w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania zawiadomienia. W przeciwnym razie jego zwierzę zostanie wykreślone z wykazu złożonych wniosków o sfinansowanie zabiegu.

Składający wniosek może uzyskać sfinansowanie zabiegów, o których mowa powyżej jedynie na jedno zwierzę na czas trwania akcji.

 

Dodatkowe informacje na temat akcji sterylizacji suk i kotek można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul.Mościckiego 12 oraz pod numerem telefonu 44 724 23 11 wew. 252.

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook