Powrót do listyWarsztaty dla młodzieży nt. „Handlu ludźmi i pornografii wciąż potrzebne

Tomaszowscy policjanci zainicjowali warsztaty profilaktyczne zrealizowane w dniach 16-17 maja 2018 roku na terenie I LO w Tomaszowie Maz. Komendant Powiatowy Policji insp. Szymon Herman oraz przedstawiciele „streetworkerów” Misja Małgorzata Pani Beatą Proesler oraz Marta Błaszczak z warszawskiego Caritas przybliżyli młodzieży zjawiska przestępcze handlu ludźmi i pornografii.

17 maja 2018 roku w I LO w Tomaszowie Maz. przy zaangażowaniu Pani Dyrektor Ewy Męcina oraz policjantów tomaszowskiej jednostki zorganizowano dla uczniów warsztaty z zakresu tematycznego handlu ludźmi oraz pornografii. W warsztatach uczestniczyli także pedagodzy szkolni oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. Pani Beata Stańczyk. Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. insp. Szymon Herman przedstawił zagadnienie handlu ludźmi oraz pornografii, zapoznał uczestników z niebezpieczeństwem oraz skalą tego zjawiska. Wskazał możliwości jak jemu zapobiegać oraz zwrócił uwagę na realizację profilaktycznych działań policji w tym zakresie. Następnie przedstawicielki Misji Małgorzata z warszawskiego Caritas, na co dzień „streetworkerki” z wspomnianej wcześniej tematyki opowiedziały o namacalnej skali tego zjawiska. Przedstawiły przypadki handlu ludźmi i pokazały młodzieży jak pracują z ofiarami tego przestępstwa. Warsztaty były bardzo wartościowe dla uczniów, wielu z nich nie miało świadomości jak duża jest skala tego zjawiska i jak szybko można stać się ofiarą takiego przestępstwa.

PAMIĘTAJMY!

W sieci nie udostępniajmy wszystkich swoich danych. Nie powiększajmy grona swoich znajomych na portalach społecznościowych o osoby, których nie znamy, albo widzieliśmy je kilka razy lub znamy tylko z komunikatorów. Nigdy nie wiem kto jest po drugiej stronie monitora.

Wyjeżdżając za granicę należy dokładnie sprawdzić wiarygodność przyszłego pracodawcy i upewnić się, co do legalności zatrudnienia. Warto skorzystać z baz ofert pracy od sprawdzonych pracodawców i pośredników pracy. Można skorzystać z takich stron, jak EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia (www.eures.praca.gov.pl), czy KRAZ – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl). Na stronie KRAZ można sprawdzić, czy dana agencja zatrudnienia oferująca pracę, jest zarejestrowana i działa legalnie. Jeśli mamy wątpliwości, czy oferta pracy może budzić obawy, przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzić wiarygodność takiego pracodawcy.

Przed wyjazdem warto znać adresy i numery telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do którego się udajemy.

Poradnik i wiele cennych wskazówek związanych m.in. z bezpiecznym wyjazdem za granicę, znaleźć można m.in. na portalu handelludzmi.eu.

Współczesne niewolnictwo może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków, kradzież tożsamości.

Dominującą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest ich eksploatacja seksualna. Jednakże ostatnie lata wskazują na wyraźny wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej. Wejście Polski do strefy Schengen, tym samym możliwość swobodnego przekraczania granic, spowodowała, że Polska z kraju wyłącznie pochodzenia ofiar stała się krajem zarówno ich tranzytu, jak i przeznaczenia. Ofiary pochodzą głównie z krajów Europy Wschodniej, tj. Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, a także państw azjatyckich – Tajlandii, Chin. Polskie ofiary wykorzystywane są głównie w krajach Europy Zachodniej –  w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech.

Ponieważ zwalczanie handlu ludźmi jest jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji, w Biurze Kryminalnym KGP funkcjonuje Wydział do Walki z Handlem ludźmi. Jego zadaniem jest zwalczanie handlu ludźmi, sutenerstwa, stręczycielstwa i kuplerstwa, a także zwalczanie pedofilii i pornografii dziecięcej. W komendach wojewódzkich Policji oraz w Komendzie Stołecznej Policji funkcjonują etatowe wojewódzkie zespoły dw. z handlem ludźmi, umiejscowione w strukturach wydziałów kryminalnych. Z kolei we wszystkich zarządach CBŚP KGP działają nieetatowi koordynatorzy zajmujący się zagadnieniem zwalczania handlu ludźmi.

Na poziomie krajowym polska Policja w walce z handlem ludźmi współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej.

W Wydziale do walki z Handlem ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP funkcjonuje skrzynka e-mailowa handelludzmibsk@policja.gov.pl, na którą każdy może przesłać informację o zaobserwowanych symptomach tego procederu oraz telefon zaufania o nr: 664 974 934 służący do przekazywania informacji o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego. Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych. Podjęcie czynności przez właściwe podmioty zapobiegło tragediom życiowym wielu osób.

O problemie, jakim jest handel ludźmi, należy pamiętać każdego dnia, nie tylko w okresie wakacji czy urlopów. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.

Jeśli stałeś się ofiarą handlu ludźmi zwróć się do ekspertów Krajowego Centrum Konsultacyjno-Interwencyjnego. Udzielą informacji, konsultacji prawnej i wsparcia w kontaktach z właściwymi instytucjami. Po pomoc do pracowników Centrum można zwrócić się telefonicznie, bądź mailowo: tel. 22 628 01 20, email: info@kcik.pl.

Źródło: www.tomaszow-mazowiecki.policja.gov.p

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook